Tarlóhántás

   A tarlóhántás az aratás és a szalma betakarítása után a soron következő legfontosabb feladat. Időben történő elvégzése hatással van a talaj vízháztartására és a gyomok egyenletes kelésére. A kezdetekben ekét, később tarlóhántó ekét használtak a tarló hántására, melyek jellegzetessége, hogy kisebb ekefejekkel, viszont a közép- és mélyszántó ekékhez képest általában több eketesttel készültek. A Zetor 25 K traktorok megjelenésével a függesztett ekék is elterjedtek, így a tarlóhántó ekék is, amelyek egyes típusait kifejezetten ehhez a traktorhoz a Zetor gyártott 5-fejes változatban. Voltak próbálkozások a kultivátorral történő tarlóhántásra, de az adott eszközök nem voltak alkalmasak erre a feladatra. 1963-ban a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár bemutatta az első egyirányú tárcsás boronáit ET és ETB típusjellel. Ettől kezdve a tárcsa, szakszerűbb nevén a tárcsás borona lett a tarlóhántás és tarlóápolás  legalapvetőbb és legelterjedtebb eszköze. 1968-ban újabb tárcsatípus jelent meg, az úgynevezett X tárcsa, amely egy kétsoros tárcsás borona, melyen a 4 darab tengely - amire a tárcsalapok vannak felfűzve - X alakban helyezkednek el. Az első ilyen tárcsa az XT volt, amelyet a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár szombathelyi gyáregysége gyártott. Többféle szélességben készült, de eleinte csak az Mtz-50-es traktorhoz. Már ezelőtt (1967) is gyártott az MMG X-tárcsát KTB típusjellel, de ez még nem rendelkezett hidraulikusan működtethető szállítókerekekkel, szállításkor egy emelőszerkezettel kellet mankókerékre helyezni a tárcsát. Még ebben az évben megjelent az ET tárcsák függesztett változata FET-3 típusjellel.  A nagy teljesítményű Kirovets és T-150 traktorok megjelenésével megkezdődött a nagyobb munkaszélességű tárcsás boronák gyártása is, melyek sokszor így is kicsinek bizonyultak és kettőt kellett egymás mellé kapcsolni (leginkább a termelési rendszerekben - IKR, BKR, stb.). Ezek a nagyobb munkaszélességű tárcsás boronák már több tagból állnak, a szárnyrészek szállításkor felhajthatók hidraulikus munkahenger segítségével. A munkamélység beállítását és a gép szállítási helyzetbe történő emelését a járókerekek hidraulikus munkahengerrel történő mozgatásával lehet végezni. A munkamélységet a tárcsa hosszanti vízszintességének változtatásával is lehet állítani, a vonórúd segítségével. Az újabb tárcsákon már két fajta tárcsalapot lehet megkülönböztetni, csipkés vagy sima tárcsalapokat. A csipkések általában az első sorban helyezkednek el, így kötött és száraz talajokon is a talajba tud hatolni, a második sima tárcsalap-sor pedig könnyebben tudja végezni munkáját. Az XT tárcsák továbbfejlesztett és növelt munkaszélességű változatait már a Mezőgép Kecskemét gyártotta 1977-től és ezen típusok mellett más fajta tárcsákat is gyártott, mint például a TN 700-as. A Rába-Steiger traktorok gyártása előtt Steiger-Cougar I-es erőgépekből dolgozott néhány darab, ezekhez különös kialakítású amerikai tárcsákat hoztak. 1977-től a Rába gyár IH licensz alapján a Rába-Steiger erőgépei után megkezdte a Rába-IH 10-770 és Rába-IH 10-490 sorozatú tárcsás boronák gyártását. A 10-770 sorozat a nehéz, a 10-490 a könnyű tárcsás boronák típusjele, mindkettő V elrendezésű és mindegyik sorozatba három munkaszélességű típus tartozik. Egyes nehéztárcsa típusokra opcióként pálcás hengerborona-sor, vagy függesztőberendezés is felszerelhető. A 80-as években ezek a Rába-IH típusok voltak a legnépszerűbbek.  A tárcsákat a 70-es és 80-as években az adott erőgépkínálatnak megfelelően alakították ki, a legnépszerűbbek a Zetor Crystal-KXT és a Rába-Steiger-Rába IH 10-770/10-490 gépkapcsolatok voltak, amelyek időtállóságát bizonyítja az, hogy ma is még sok dolgozik közülük a magyar földeken. A nyolcvanas évek közepétől a hazai mezőgép ipar egyik legfeltűnőbb terméke a tárcsás boronák kategóriájában  az Agrikon Kecskemét által gyártott NT-3,3 szupernehéz tárcsa volt. A mai napig gyártásban lévő tárcsa két munkaműveletet végzett egyben, a tarlóhántást  és szántásnak megfelelő mélységű talajforgatás. Csak a 300 LE feletti teljesítményű nehéztraktorokkal végzett rendeltetésének megfelelő minőségi munkát. A tőkés importból beszerezhető tárcsás boronák közül a legkülönbözőbb gyártmányok kerültek beszerzésre a világ minden tájáról. Csak néhány a sok típus közül mely a hetvenes évek végén , illetve a 80-as évek elején érkezett hazánkba az Iparszerű Gabonatermesztési Program keretében: Amerikai John Deere-330, 360, Wilbeck-1542, IH-780, a barziliai Rome Tach-16, keleti importból pedig a szovjet BDT-7, és a Fortschritt B-jelzésű tárcsák kerültek behozatalra
    A tarlóhántás egy másik közkedvelt eszköze a nehéz kultivátor. Sokféle változatban és többféle - egyes típusoknál cserélhető - munkaeszközzel készültek. A tarlóhántásban történő alkalmazásuk a tárcsához képest sokkal később kezdődött meg, mivel nem is gyártottak a 60-as és 70-es években olyan kultivátorokat, amelyek alkalmasak lettek volna erre a feladatra. A 80-as évek elejétől a Mezőgép Kecskemét gyártott nehézkultivátort NK típusjellel, amely 2 féle munkaszélességben készült, félig függesztett változatban. Az NSZK-ban gyártott RAU-Multitiller elvileg szántáselmunkáló és magágykészítő gépnek számít, de tarlóhántásra is alkalmas, mivel sokféle munkaeszköz készült hozzá, és ezeket is többféle kombinációban lehetett felszerelni rá. A gépnek rendkívül sok változata volt ennek köszönhetően, volt olyan is, amelyre a kultivátor kapák helyett lazítókéseket szereltek fel. Leginkább napraforgó- és kukoricatarló hántására használták, mivel a hátsó (esetenként első) tárcsasorok jó aprítómunkát végeznek. A német cég másik két terméke a Rau-18 és Rau-21 szántóföldi kultivátorok a nyolcvanas évek elején jelentek meg a magyar gazdaságokban, sőt az egyik típust még a Kecskeméti Mezőgép Vállalat is elkezdte gyártani licenc alapján. További importból származó tarlóhántásra alkalmas szántóföldi kultivátorok voltak a dániai Kongskilde VF-25, az amerikai  John  Deere-1600 és Flex King, a német Rabewerk AGRF-21. A szántóföldi kultivátorok egy másik különleges csoportját alkotják a IH Conser-Till változatok, amelyek közül a legelterjedtebbek a hazai gyártású Rába-IH Conser-Till 6000 és 6500 típusok voltak. A hazai körülmények között előnyösen alkalmazták például kukoricatarló hántására és szármaradvány bedolgozására mivel egy tárcsasor helyezkedik el a rugós kapák előtt, amely éles, egyenes kialakítású, kis osztású tárcsalapokból állt. Hasonló kialakítású a John Deere traktorok után itthon alkalmazott John Deere-1710 Mulch-Tiller elnevezésű eszköz is.

 
                                  ET egyirányú tárcsás borona
         (Magyar Népköztársaság, Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                

  Az "ET" jelû egyirányú tárcsa erősen kötött talajon tarlóhántásra, másodvetés és őszi kalászosok alá talajelőkészítésre használható munkagép. A hazai legkötöttebb réti agyag és szikes talajokon még kedvezőtlen talaj nedvességi állapot esetén is 16-18 cm mélységig jó lazítási és keverési munkát végez. A gép 5-18 cm mélységig dolgozik. A tárcsa 13 db tárcsalevele egyvonalba eső két tengelyen helyezkedik el. Mindegyik tengely felfüggesztésére három-három csapágy szolgál. A tárcsa három vasabroncsozású keréken nyugszik. Mélységállítás 0-18 cm-ig csavarorsós állítóberendezéssel külön szabályozható. A kerekek külön rudazattal kormányozhatók. Ezzel a tárcsák beállítási szöge 30-52° között állítható, ennek megfelelően a munkaszélessége 212-240 cm között változik. A tárcsasor átállítását szállítási helyzetből munkahelyzetbe a kiemelő kerekekkel egybeépített belső fogazású kiemelő automata végzi, mely a traktorról kötéllel működtethető.  
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                 ETB-18 és ETB-18/A egyirányú tárcsás boronák
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                

  A 3 méter munkaszélességű egyirányú tárcsa 40-81 kW (55-114 LE) teljesítményű traktorokkal üzemeltethető. Rendeltetése tarlóhántás, szántáselmunkálás. Művelő szerszámai 230 mm osztástávolságú 600 mm átmérőjű gömbsüveg alakú tárcsalapok. A művelő elemek hatos csoportjai alkotnak egy művelő tagot, amely a főtartóhoz csatlakozik oly módon, hogy a talajfelszín egyenetlenségeit követni tudja. A gép kedvező munkasebesség tartománya 4-6 km/h, maximális munkamélysége 18 cm. A munkamélység szabályozása a tárcsatagok ill. a főtartó gerenda haladási iránnyal bezárt szögének állításával történik. Szállítóshoz a vonórúd és a farkerék szögét csökkenteni kell, ezután a gép a főtartó irányában vontatható. Az egyirányú tárcsa mindkét végén egy-egy duplakerekű támasztó-szállító szerkezet található. Munkahelyzetben az acéltarajos fémkerekek tartják a gépet egyensúlyban, míg szállításkor a gép a gumiabroncsokon fut.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                      BDN-1,3A függesztett tárcsás borona
                                 (Lengyel Népköztársaság)                                                                                

  A kétsoros, aszimmetrikus elrendezésű tárcsás borona gyomírtásra, a felszín porhanyítására szolgál. Szántóföldön, kertészetekben, illetve 2,5 méternél szélesebb sorközű ültetvényekben alkalmazható. A gépet kétféle kivitelben gyártották. A gyümölcsösök sorközi műveléséhez külön adapter szerelhető rá, amely segítségével a fák koronája alatt is képes megművelni a talajt. A tárcsás borona kerete hegesztett zártszelvény, melyhez szintén zártszelvényből készült tárcsatartó keret csatlakozik. A gép elején az U profilból hegesztett vonószerkezet található. Az oldalirányú beállítást a paralelogramma rendszerű keretbe iktatott hidraulikus munkahengerrel lehet elvégezni. 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                BDSZT-2,5 tárcsás borona
                                            (Szovjetunió)                                                                                

  A BDSZT-2,5 tárcsás borona munkahelyzetét tekintve vontatott, szállítási helyzetét tekintve viszont a vonórész állításával függesztett kivitelű gép. A gép fő részei: a vázszerkezet, a vonószerkezet, a tárcsatagok és a  hidraulikus szögállító szerkezet. A jó szerkezeti felépítés révén a gép magassága alig haladja meg a tárcsalevelek magasságát. A tárcsaleveleket munka közben kaparókések tisztítják.  A tárcsalevelek talajelhordása következtében keletkezett barázda behúzására egy állítható tárcsalevél van felszerelve. Az tárcsa állítási lehetőségei által változtatható a munkamélység és a haladási iránnyal bezárt szög. További állítási lehetőség a vonószerkezeten van. A tárcsa gyümölcsültetvények őszi talajművelésére, sövényültetvények, valamint több munkamenetben termőkaros és közepes törzsű ültetvények őszi talajművelésére alkalmas. A gyomirtási és leforgatási hatásfoka jó.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                             BDT-7,0 nehéz tárcsás borona
                                            (Szovjetunió)                                                                                

  A vontatott nehéz tárcsás borona rendeltetése: tarlóhántás és szántáselmunkálás. A gép három részből áll: egy középső, egy jobb és egy bal oldali művelőegységből, melyek csuklósan kapcsolódnak egymáshoz. A gép emelését és süllyesztését három munkahenger végzi. Szállítási helyzetbe történő átállítása a két oldalsó művelőegység felemelésével történik. A gép fő részei: középső keret, jobb és bal oldali keret, négy-négy bal és jobb oldali boronatag és a vonóháromszög. A középső keret a következő részekből áll: a vonószerkezet, a négy hosszirányú és két keresztirányú hegesztett tartórúd, amelyeket csavarok és kengyelek kapcsolnak össze. A bal és jobb oldali keretek azonos kivitelezésűek. A gép munkavégző szervei csipkés elű, gömbsüveg alakú tárcsalevelek. A tárcsás borona szállítása két fúvott gumikeréken történik. A kerekek a hegesztett tengelyen helyezkednek el.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                              Fortschritt B-352 tárcsás borona   
(Német Demokratikus Köztársaság, VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig)                     

  A Fortschritt B-352 tárcsás borona függesztett kivitelű, bármilyen traktorhoz kapcsolható, amelyik rendelkezik szabványos hárompont fügesztőrendszerrel.. A két tárcsasor V alakban helyezkedik el egymáshoz képest. Az első tárcsasor csipkés, míg a hátsó sima tárcsalapokból áll. A gép váza zártszelvényből készült, amelyhez csavarkötéssel csatlakoznak a tárcsasorok tartó rúdjai. Ezekhez kapcsolódnak a tárcsasorok, melyeken 9-9 tárcsalap található és mindegyik mögött egy tisztító rúd található.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                              Fortschritt B-355 tárcsás borona   
(Német Demokratikus Köztársaság, VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig)                     

  A B-355 jelû vontatott  tárcsás borona magágyelőkészítésre, ülepedett szántások tárcsázására, valamint tarlóhántásra alkalmazható munkagép. A tárcsa szállítási helyzetből munkahelyzetbe a hidraulikus segédberendezéssel könnyen és gyorsan átállítható. Egyszerű, erõs kivitele, nagy súlya miatt elsősorban középkötött és kötött talajok művelésére alkalmas. A tárcsa négy tagú, duplasoros kivitelű. A tárcsatagok művelési szöge O-20° között csavarorsós szerkezettel könnyen állítható. A boronatagok csatlakozásánál visszamaradó megmunkálatlan sávot a keretre szerelt késes lazító munkálja meg. A tárcsák tisztítását a tárcsák mellé szerelt kaparók végzik. A tárcsatagok kiemelése, leengedése munka- és mélységszabályozása a gépre szerelt kézi működtetésű hidraulika segítségével végezhető. A művelési mélység tartása pótnehezékekkel javítható. A tárcsa kiemelt szállítási helyzetben két gumikerékre támaszkodik
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                              Fortschritt B-402 tárcsás borona   
(Német Demokratikus Köztársaság, VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig)                     

  A Fortschritt B-402 jelű tárcsás borona két fő részből épül fel. A gép első része az "X" elrendezésű tárcsa. A gép kielemelését és leengedését a  vontatókerekekkel lehet elvégezni. A kerekeknél egy függesztőszerkezet található, amelyre elmunkáló egységek szerelhetők fel, úgy mint boronák (három levél) vagy pálcás hengerborona. A függesztőszerkezetet és a vontatókerekeket kihelyezett hidraulikus munkahengerek működtetik. A tárcsára nehezebb talajviszonyok esetén egy arra alkalmas tartóra pótsúlyok helyezhetők fel. A tárcsalapok tisztítását tárcsalaponként 1-1 pálca végzi.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               FFT-20 oldalazó tárcsás borona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  Az FFT-20 félig függesztett oldalazó tárcsás borona elsősorban gyümölcsültetvények sorközművelésére készült. A tárcsa V elrendezésű, három tárcsatagot tartalmaz. A V egyik szára 1, a másik 2 tagból áll. Ez az elrendezés lehetővé teszi tíz különböző munkahelyzet megvalósítását anélkül, hogy a szerkezeti hossz megnövekedne. A tárcsa össze- illetve széthordó helyzetbe állítható, mindkét helyzetben 5-5 féle munkaszélesség állítható be. A gép vonószerkezete a traktor alsó hidraulikakarjaira szerelhető, függőleges csap segítségével kapcsolódik a vázszerkezethez. A függesztőszerkezet helyzete a vázszerkezethez képest állítható. A gép kiemelését és szállítási helyzetét a keret hátsó részére szerelt, hidraulikus munkahengerrel működtetett fúvott abroncsú, iker elrendezésű támkerekek biztosítják.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                        XT-4 tárcsás borona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A vontatott tárcsás borona rendeltetése szántáselmunkálás és könnyen művelhető talajokon tarlóhántás. Művelőszerszámai gömbsüveg alakú tárcsalapok. A művelőelemek kétsoros, X elrendezésű tárcsatagokra vannak felszerelve, az első sorban csipkés, a második sorban sima élkiképzéssel. A tárcsatagok beállítási szöge szakaszosan állítható. A gép kiemelése és süllyesztése hidraulikus munkahengerrel működtetett kerékmechanizmussal végezhető. A gép vízszintességének és ezen keresztül az egyes sorok terhelésének szabályozása a vonórúdon elhelyezett tekercsrugós állító-berendezéssel történhet. Szállításkor a gép fúvott gumiabroncsozású kerekeken gördül.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                   XTN-6,5 H tárcsás borona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A gép rendeltetése tarlóhántás és szántáselmunkálás. Művelőszerszámai csonkakúp alakú tárcsalapok. A kétsoros, X-elrendezésű tárcsatagokra az első sorban csipkés élű, a hátsó tárcsasorban pedig sima élű tárcsalapok vannak felszerelve. A tárcsatagok beállítási szöge változtatható. A gép kiemelése és munkahelyzetbe süllyesztése kihelyezett hidraulikus munkahengerekkel működtetett mechanizmussal, a szállítókerekek segítségével végezhető. Szállítási helyzetben a tárcsatagok külső toldatai kihelyezett munkahengerekkel felhajthatók. A gépek munkaszélessége 6,5 méter, a legnagyobb munkamélysége 18 cm. Az elérhető területteljesítmény 3,2-3,8 ha/h. A tárcsás borona üzemeltetéséhez 150-180 LE teljesítményű erőgép szükséges. 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                   XTN-7,6 H tárcsás borona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A gép rendeltetése tarlóhántás és szántáselmunkálás. Művelőszerszámai csonkakúp alakú tárcsalapok. A kétsoros, X-elrendezésű tárcsatagokra az első sorban csipkés élű, a hátsó tárcsasorban pedig sima élű tárcsalapok vannak felszerelve. A tárcsatagok beállítási szöge változtatható. A gép kiemelése és munkahelyzetbe süllyesztése kihelyezett hidraulikus munkahengerekkel működtetett mechanizmussal, a szállítókerekek segítségével végezhető. Szállítási helyzetben a tárcsatagok külső toldatai kihelyezett munkahengerekkel felhajthatók. A gépek munkaszélessége 7,6 méter, a legnagyobb munkamélység 16 cm. Az elérhető maximális területteljesítmény 3,7-4,5 ha/h. A tárcsás boronák üzemeltetéséhez legalább 150-180 LE teljesítményű erőgép szükséges. 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                          XT-8/3 tárcsás borona
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                

  A gép rendeltetése tarlóhántás és szántáselmunkálás, művelőszerszámai gömbsüveg alakú tárcsalapok. A kétsoros, X-elrendezésű tárcsatagokra az első tárcsasorban sima élű, a hátsó tárcsasorban csipkés élű tárcsalevelek vannak felszerelve. A tárcsatagok szöge állítható. A gép kiemelése és munkahelyzetbe süllyesztése kihelyezett hidraulikus munkahengerekkel működtetett mechanizmussal, a szállítókerekek segítségével végezhető. Szállítási helyzetben a négy tárcsatag teljesen behajtható a szállítási iránnyal megegyezően, az első tárcsatagokat tehát előre, a hátsókat bedig hátrafelé lehet behajtani. A szállítást két, a hátsó tárcsatagok végére szerelt kerekek is segítik oly módon, hogy megakadályozzák, hogy a két hátsó tárcsatag leérjen az útra. A tárcsás borona munkaszélessége 8 méter, a legnagyobb munkamélysége 16 cm. Az elérhető területteljesítmény 4,1-5,0 ha/h. Üzemeltetéséhez legalább 240 lóerős erőgép szükséges.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                       TN-700 tárcsás borona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A tárcsa üzemeltetéséhez legalább 120 LE-s traktor szükséges, mely biztosítani képes a 10-12 km/h munkasebességet. Ilyen sebességgel és a 730 cm munkaszélességgel elérhető az 5-7 ha/h teljesítmény. A gép művelőszerszámai a tárcsalevelek, melyek különleges hőkezelési eljárással készültek, így kopásállóságuk kiváló. Az első tárcsasorban csipkés, míg a hátsó tárcsasorban sima élű tárcsalevelek vannak felszerelve. A szélső tárcsatagok felhajthatók, ezáltal csökken a gép szélessége szállítás közben. A gép munkahelyzetbe süllyesztése, illetve kiemelése a szállítókerekek segítségével történik, melyeket kihelyezett hidraulikus munkahenger működtet. 1973-ban 150 darab TN-700-as tárcsa dolgozott az IKR taggazdaságaiban.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                   TN-700 iker-tárcsás borona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A TN-700-as tárcsás borona a 70-es évek közepén egy jól bevált konstrukciónak számított és az IKR rendszergépe is volt. Az olyan nagy teljesítményű erőgépek után, mint a Rába-Steiger 245 és K-700 traktorok kettes kapcsolásban is használták a tárcsát, egy speciális vonókeret segítségével. A gépkapcsolást TN-700 ikertárcsának nevezték, mely az 1976-ban, a Komáromi Állami Gazdaságban tartott gépbemutatón is részt vett. A nagy munkaszélességű gép alkalmas volt tarlóhántásra, kukoricaszár aprítására és magágy készítésére is.  
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                       Rába-IH 10-490 könnyű tárcsás boronák
          (Magyar Népköztársaság, RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár)                                                                                

  A vontatott tárcsás boronák  rendeltetése szántáselmunkálás, könnyen művelhető talajokon tarlóhántás és magágykészítés. A művelőelemek két sorban, X elrendezésben helyezkednek el. A  tárcsalapok az első sorban csipkések, a második sorban simák. A tárcsatagok vágásszöge nem változtatható. A munkamélység a kihelyezett munkahengerrel szakaszosan állítható. A nagy munkaszélességű gép szárnyrészei keresztirányban elmozoghatnak, követve a talajfelszín egyenetlenségeit és ennek eredményeként biztosítják a művelési mélység állandóságát. A gépek kiemelése és munkahelyzetbe süllyesztése, valamint szállítási helyzetben a tárcsatagok külső toldatainak felhajtása kihelyezett hidraulikus munkahengerrel történik. Magágykészítési munkáknál a tárcsás borona porhanyító és keverő hatása jó, rögös területen viszont csak több munkamenetben készíthető vele megfelelő magágy.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                        Rába-IH 10-770 nehéz tárcsás boronák
          (Magyar Népköztársaság, RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár)                                                                                
  A Rába-IH 10-770 típusú nehéz tárcsás boronák a különböző teljesítményű erőgépekhez három egymástól eltérő munkaszélességű változatban készülnek. Rendeltetésük tarlóhántás, kukoricaszár szántás előtti talajba keverése és kötött talajokon szántáselmunkálás. A gép főbb részei: a keret és a vonószerkezet, a tárcsatagok és tartógerendáik, a kiemelő- és szállítószerkezet, valamint a mélységhatároló szerkezet. A tárcsalapok gömbsüveg alakúak és egymás mögött két sorban, V alakban, tengelyekre vannak felfűzve. Az egyenletes talajfelszín kialakítása érdekében a hátsó sor jobb oldalára csökkentett átmérőjű tárcsalapot helyeztek, mely megakadályozza a barázda kialakulását. A tárcsalapok eltömődésmentes üzemét a tárcsalapok közé benyúló, egyenként állítható tisztítólemezek szolgálják. Szállítási helyzetben a gép fúvott abroncsú  szállítókerekeken gördül.  
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                                  RAU-4,5 nehézkultivátor
                              (Német Szövetségi Köztársaság)                                                                                

  A RAU-4,5 nehézkultivátor a szántás nélküli művelés egyik alapgépe. A függesztett munkagép művelőelemei a lazítókések, valamint a rugós boronafogak. A 18 db lazítókés, melyek 25-30 cm mélyen dolgoznak,  négy sorban helyezkednek el egymás mögött, eltoltan. Az osztástávolság közöttük 25 cm. Az elmunkálást végző boronafogak három sorban kerültek elhelyezésre egymás mögött. A gép három tagból áll, a két szélső tag szállításkor hidraulikus munkahengerek segítségével felhajtható, így a szélesség szállítás közben csak 3 méter. A 4,5 m munkaszélességű gép üzemeltetéséhez legalább 200 LE teljesítményű erőgép szükséges. 6-10 km/h munkasebesség mellett az elérhető területteljesítmény 2-3 ha/h.
  Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                             RAU-2-GS-421 nehézkultivátor
                              (Német Szövetségi Köztársaság)                                                                                

  A függesztett kivitelű keretszerkezeten a művelőelemek egymás mögött négy sorban helyezkednek el. A lándzsa alakú lazítószerszámmal felszerelt félmerev kialakítású szerszámszárak csavarkötéssel csatlakoznak a keretszerkezethez. A felszínegyenletlenségek elmunkálására a kultivátorrész mögött elhelyezett, rugósacélból készített egysoros elrendezésű rögrendező és hengerborona szolgál. A gép munkamélysége csavarorsós állítású mélységhatároló kerekekkel szabályozható. A szárnyrészel felhajtásával egyaránt csökkenthető a gép munka-, illetve szállítási szélessége. A kultivátor alkalmas tarlóhántásra, szántást helyettesítő alapművelésre.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                      RAU-Multitiller M-402
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A kombinált nehéz kultivátor és magágykészítő gép rendeltetése szántást helyettesítő alapművelés, szántáselmunkálás és magágykészítés. A gép két fő részből, a hegesztett keretszerkezetből és az ehhez kapcsolódó művelőtagokból áll. A keretszerkezet mellső részéhez kapcsolódik a vonószerkezet. A gép emelését és süllyesztését, valamint szállítását hidraulikus munkahengerrel működtetett futómű végzi. A kultivátoros változat első művelőegysége a négy sorban elhelyezett kultivátorkapák. Ezt követi a 4 sor csillagtárcsa. A magágykészítő változat első művelőegysége a rögrendező, egy sor csillagtárcsa, 2 sorban kultivátorkapák, végül a futómű mögött az újabb 2 sor csillagtárcsa. A csillagtárcsák fixen kapcsolódnak a keretszerkezethez, a többi művelőegység mélysége szakaszosan állítható. A gép szállításkor változatlan szélességgel, saját futóművén gördül, míg első része a traktor függesztőművét terheli.  
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                           NK-3,0 és NK-5,5 nehézkultivátorok
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A gép rendeltetése: különböző kötöttségű talajok forgatás nélküli művelése, tarlóhántás, szántáselmunkálás. A gépen 3-féle művelőegység található: kultivátorkapa, rögrendező, hengerborona. A kultivátorkapák egymás mögött négy sorban helyezkednek el merev-, félmerev- vagy rugós szerszámszárral, illetve véső-, lándzsa alakú vagy szárnyas művelőelemekkel szerelhetők fel. A kultivátor keretéhez mereven kapcsolódnak a rögrendezőt és a hengerboronát magukba foglaló segédkeretek. A nehéz kultivátor beszabályozása a mélységhatároló-szállítókerekekkel és csavarorsós állítású berendezésekkel (rögrendező, hengerborona esetében) végezhető. Szállításkor a gép saját futóművén gördül, míg mellső része a traktor függesztőművére támaszkodik. Szélessége az alaptípusnál változatlan, míg a szélesebb változatnál a szárnyrészek felhajtásával csökkenthető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                      Rába-IH 6000 Conser-Til középmélylazító
          (Magyar Népköztársaság, RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár)                                                                                

  A Rába-IH-6000-es középmélylazító olyan egyedülálló talajmegóvó, művelő eszköz, amely alkalmas egymenetben a talaj fellazítására, tarló és szármaradványok felaprítására, illetve részben a talajba keverésére. A gép elején tárcsasor található, amelyek 305 mm mélységig hatolnak a talajba. Ezt követik a három sorban elhelyezett rugóspárnás rezgőtörzsű réselők, melyeknek szárai hosszúak, így elkerülhető a szármaraványok felhalmozódása a réselők között, melyek 30 cm mélyen hasítják a talajt. A gép emelését és süllyesztését hidraulikus munkahengerrel működtetett kerekek végzik. A mélységszabályozást hidraulikus memória egység biztostja. A nagy vázmagasság, lazítókés és kerék távolság biztosítja az akadálymentes munkavégzést.  
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                    Rabewerk AGRF-21 szántóföldi kultivátor
                              (Német Szövetségi Köztársaság)                                                                                

  Az IKR és a KITE által 1979-ben behozott Rabewerk AGRF-21 szántóföldi nehéz kultivátor vontatott kivitelű, a vonószerkezetből, a művelőszerszámokból, a mélységhatároló és kiemelő berendezésekből és az elmunkáló egységből áll. Keskeny, véső alakú kapatestei csavarkötéssel csatlakoznak a laposacél szerszámszárakhoz, melyek előfeszített tekercsrugóval kitámasztott csuklós mechanizmussal ellátottak. A művelőszerszámok négy sorban, olyan osztástávolságra helyezkednek el a kereten, amely lehetővé teszi a gép eltömődésmentes üzemeltetését. A lazított talaj felszínének egyengetésére, a talaj további porhanyítására és tömörítésére szolgál a szabályozható szögű és terhelésű rögrendező, valamint a fűrészfog élű léces hengerborona, A munkamélység állítása és szállításkor a keret külső toldatainak felhajtása kihelyezett hidraulikus munkahengerrel végezhető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                              KPSz-4 szántóföldi kultivátor
                                            (Szovjetunió)                                                                                

  A KPSz-4 szántóföldi kultivátor rendeltetése ülepedett talajok (szántás) elmunkálása, tavaszi talajelőkészítés, elsősorban kötött talajokon. A gép váza hegesztett főtartó gerendákból és merevítőrudakból kialakított síkrácskeret. A keretre egymás mögött három sorban vannak felszerelve a gép munkaszervei, a hajlított szárú, kétszárnyas (lúdtalp) kapák. A keret mellső keresztgerendájához csuklósan kapcsolódik a vonószerkezet. A munkamélység szabályozására a hidraulikus munkahengerrel működtetett mélységállító mechanizmus szolgál, amely a kereten rögzített konzolokra szerelt mélységhatároló és szállítókerekeket működteti. Szállítási helyzetben a gép 2 db fúvott gumiabroncsozású szállítókeréken gördül. A munkagép feladattól függően univerzális sarabolókapákkal vagy fordítható, véső alakú lazító szerszámokkal szerelhető fel.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               KPS-9 szárnyas kultivátor
                                            (Szovjetunió)                                                                                

  A féligfüggesztett gép rendeltetése forgatás nélküli alapművelés. A keretszerkezet három részből áll, amelyek egymáshoz csuklósan kapcsolódnak. A gép munkamélységét a mélységhatáróló kerekekkel lehet állítani. A kerekek működtetése a középső szárnyrészen mechanikus, a két szélsőn pedig hidraulikus. A gép művelőelemei, a kerethez csavarkötéssel kapcsolódó gerinclemezre, szintén csavarkötéssel felerősített V-alakú kések. A kések csatlakozásánál négyszögszelvényű behúzóékek találhatók, amelyek a gerinclemezek szögének csavarorsós állításával együttesen adják a gép megfelelő behúzó hatását. Szállításkor a két szélső szárnyrész hátrahajtható.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                              KPE-3,8 szántóföldi kultivátor
                                            (Szovjetunió)                                                                                

  A vontatott gép rendeltetése a különböző kötöttségű talajok forgatás nélküli művelése. Az SzP-15 univerzális kapcsolókerettel egyszerre 3-4 ilyen kultivátor üzemeltethető. Kerete zárt négyszögszelvényű acélgerendákból hegesztett síkrács szerkezet. A kerethez csavarkötéssel kapcsolódik a vonószerkezet. A keret mellső főtartó gerendájára kengyelcsavarokkal rögzített öntvény konzolokon siklócsapágyakba ágyazták a fúvott gumiabroncsozású szállítókerekek csőtengelyét. A kerekek emelése/süllyesztése hidraulikus munkahenger segítségével történik. A gép művelőszerszámai hajlított laposacél kapaszárakra szerelt lúdtalp kapák, melyek egymás mögött három sorban helyezkednek el.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó