Talajlazítás

       A talajlazítás lényegében forgatás nélküli mélyművelés. A talajlazítás elterjedése a szántás nélküli művelés alkalmazásának egyik következménye. Alkalmazása a mezőgazdaságban a 60-as évek végétől kezdődött meg igazán, mivel akkor már voltak megfelelő erőgépek (kezdetben a lánctalpasok), amelyek tudták üzemeltetni a lazítókat.  Vonóerőigényük ugyanis igen nagy, késenként legkevesebb 30 LE, de nagyobb munkamélységben, esetleg szárnyakkal felszerelt kések esetében elérheti a 80 LE-t is. A hazai talajlazító-gyártást a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár kezdte meg a 60-as évek végén. Az FA és FA-I-U lazítók többféle változatban készültek, legnagyobb tagjuk 3 lazítókéssel rendelkezett, vonóerőigénye 90 LE körül volt. A 70-es években a Mezőgép Kaposvár foglalkozott itthon talajlazítók gyártásával. Egyik fejlesztésük a kombinált talajlazító LATAR típusjellel, amelyen már elmunkáló egység is volt, a másik, talán legismertebb ilyen munkagépük, a  VIBROLAZ nevű vibrációs lazításra alkalmas 40-50 cm munkamélységgel dolgozó lazítók voltak. Mivel a talajlazítókat nem csak a mezőgazdaságban, hanem más, leginkább meliorációs munkákban is használták, ezért nem csak a mezőgazdasági gépgyárak, hanem más vállalatok is gyártottak lazítókat, mint például Tiszántúli Meliorációs Vállalat Gépjavító Üzeme Szekszárdon HF-3/2 és ML-7 típusjellel. A Dél-alföldi Erdő- És Fafeldolgozó gazdaság speciális, szárnyas lazítókat gyártott E-TM-2 és E-TM-3 néven, melyeket leginkább erdőfelújításoknál használtak. A 80-as évek elején a Szarvasi Állami Tangazdaság is gyártott kis szériába függesztett altalajlazítókat nagy teljesítményű traktorokhoz. Elterjedt volt a mélylazítók műtrágyaszóróval kombinált változata is, melyek készültek függesztett és vontatott kivitelben is egyaránt. A műtrágya a tartályból adagolószerkezeten keresztül a lazítókések mögé szerelt csöveken át jut a talajba. A 70-es évek végén a Rába gyár IH licensz alapján megkezdte 5, 7 és 9 késes változatban, Rába-IH-10-14 típusjellel gyártani a középmélylazítókat.
   A magyar gyártmányok mellett természetesen nagy számú import lazítók is megjelentek az országunkban ebben az időszakban. Az egyik legnagyobb ilyen gép volt az amerikai IH-11 típusú V elrendezésű középmélylazító mely 9 lazító késsel rendelkezett volt, az esetleges kés törések és deformálódások ellen rugós biztosítást alkalmaztak az eszközön. Az ugyan csak amerikai Murray VC-922/A hasonló kivitelű 9 késes típus nyírócsapos megoldással védte a késeket a töréstől. Mindkét gép üzemeltetéséhez 300 LE feletti teljesítményű nehéztraktorra volt szükség. A világon mai napig elismert angliai HOWARD talajművelő és vetőgép gyártó cég Paraplow típusú ferdekéses középmély lazítójával volt jelen 1982-től hazánkban. Legnagyobb előnye az volt hogy üzemeltetéséhez 150-180 LE-s traktor is megfelelő volt. Még ugyanebben az évben megjelent a Haylock Triple Task ugyancsak Angol gyártmányú lazító is amelyet hengerborona tagokkal szerelt elmunkáló egységgel is felszereltek. 1986-ban a Rába MMG megjelent az 5 késes RÁBA ML mélylazítókkal amelyek 70 cm mélyen tudtak dolgozni Rába Steiger traktorokkal. Ugyanebben az évben a gyár kialakított a Rába-IH 10-14-es lazítóihoz, hengerborona tagokból álló elmunkáló egységeket. 1986 év másik mélylazító újdonsága hazánkban a braziliai ROME cég mélylazítója volt különböző munkaszélességben, melyeket az Iparszerű Gabonatermesztési Program keretében hoztak be. A keletnémet Fortschritt Kombinát is gyártott a nyolcvanas években talajlazítókat. Talán két legismertebb típusa a Fortschritt B-246/A és B-372/2 volt amelyeket a seelowi gyárában állított elő sorozatban. Az időszak vége felé a talajlazítást több talajművelő gépen kombinálva is alkalmazták, talán a legjobb példa erre az akkor már itthoni gyártású Rau Multitiller talajlazító késekkel szerelt változata.

 
                  LATAR-3500 és LATAR-3510 középmélylazítók
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kaposvár)
                                                                                   

  A függesztett lazító rendeltetése: a talaj lazítása, porhanyítása, a művelt réteg és az altalaj közti megfelelő kapcsolat létrehozása. A kombinált gép két fő részből áll. A traktorhoz hárompontfüggesztéssel csatlakozó keretszerkezeten egymás kögött két sorban helyezték el az ívelt kialakítású gerinclemezes lazítókéseket, elletve a szárnyas lazítóelemeket. A lazítórész mögött, a keretszerkezethez paralelogrammás függesztéssel kapcsolódik az elmunkálószerkezet. Az elmunkálóegység 2 sorban elhelyezkedő ikercsapágyazású tárcsás borona, amelynek első sora csipkés, a második folytonos élképzésű. A lazítás mélységének beszabályozására szakaszos állítású mélységhatároló kerekek szolgálnak. 
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                           VIBROLAZ-80/E vibrációs mélylazító
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kaposvár)
                                                                                   

  A vontatott vibrációs mélylazító rendeltetése kötött, tömődött altalajú területek forgatás nélküli lazítása. Művelőszerszámai: ívelt gerinclemezre szerelt lazítóékek. A gerinclemezek és a lazítóékek kopásálló keményfémmel éltartósítottak. A gép hegesztett keretére szorítópántokkal kapcsolódnak a lazítószerszámok. A lazítóhatás fokozására és a gép vonóerőigényének csökkentése céljából  az üzemeltető traktor hidraulikus rendszeréről hidromotorral hajtott vibrátort alkalmaztak. A gép kiemelése és süllyesztése hidraulikus munkahengerrel működtetett kiemelő- és szállítókerekekkel végezhető.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó 
 
                             Rába-ML függesztett mélylazító
          (Magyar Népköztársaság, RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár)                                                                                

  A RÁBA-ML függesztett mélylazitót a saját gyártású 50-60 kN vonóerõosztályba tartozó traktoraihoz fejlesztette ki a Rába Magyar Vagon és Gépgyár, a Mosonmagyaróvári gyáregységében, 1985-ben. .Rendeltetése: meliorativ jellegü mélylazitás, A függesztett mélylazító a Rába-IH-10-14 középmélylazítók konstrukciós módositásával készült. A lazító hárompont rendszerû függesztõ állványa a négyszögszelvényû acélcsövekbõl hegesztéssel készült keret mellsõ részén helyezkedik el. Az ivelt formájú elõrehajló gerinclemezek a fõtartóhoz csavarkötéssel csatlakoznak, aminek eredményeként osztástávolságuk állitható. A talajjal közvetlenül érintkezõ és így gyorsan kopó rnûvelõelemek/lazitóék, gerinclemez-élszalag/ cserélhetõ kivitelben készültek. A mélylazító munkamélysége a keret mellsõ részére elhelyezett, csavarorsós állítású ikerkerekes szerelésû mélységhatároló kerekekkel szabályozható.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                             Rába-IH 10-14 középmélylazítók
          (Magyar Népköztársaság, RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár)                                                                                

  A munkagépek művelőtagjai az üzemeltető traktorhoz hárompont függesztéssel csatlakozó V-alakú főtartón helyezkednek el. Az ívelt kialakítású, egyenszilárdságú gerinclemezek végén találhatók a lazító ékek. A művelés mélységének beállítására csavarorsós állítású mélységhatároló kerekek szolgálnak. A gépek hossz- és keresztirányú beszabályozása az üzemeltető erőgép függesztő berendezésével és a mélységhatáróló kerekekkel történhet. A gép kétféle munkaszélességben (1,5-5,7 méter), 5 és 9 vasú változatban készül. Legnagyobb munkamélységük max. 50 cm. 
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                             ROME mélylazító 
              
                                     (Brazília)
                                                                                   

  A ROME függesztett mélylazító az 50-60 kN vonóerőosztály traktoraihoz készült.Rendeltetése:különféle kötöttségű talajokon mélylazítás. A függesztett kivitelű mélylazító egygendelyes kivitelben készült,amelynek mellső részén a függesztőállvány helyezkedik el.A lazító művelőelemei enyhén ívelt formájú gerinclemezből és cserélhető kivitelű keményfémmel felrakott lazítóékből állnak.Rögzítésük a gerendelyhez csavarkötéssel történik,amelynek eredményeként osztástávolságuk állítható.A gerinclemezek felfogó részei függőleges csaphoz kapcsolódnak,így adott határok között jobbra és balra egyaránt elfordulhatnak.A lazítás mélysége csavarorsós állítású mélységhatároló kerekekkel szabályozható.LISTÁBA FRISSÍTÉS!!!!!
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó