Szemenkénti, cukorrépa és aprómag vetőgépek

      A szemenkénti vetőgépeket kialakítástól függően hazánkban kukorica, napraforgó és cukorrépa vetésére használják. A szemenkénti vetőgépek függesztett és vontatott kivitelben egyaránt készültek. A függesztett gépek 4-, 6-, 8, illetve könnyű építésű 12-soros, a vontatott gépek pedig 6-8-12-18-soros változatban készülnek. Vetőszerkezet rendszere szerint megkülönböztetünk mechanikus és pneumatikus gépeket. Az egyedi vetőszerkezetű gépeknél a vetőszerkezetet soronként a csoroszlya fölé építették. Közvetlenül fölötte van a magláda is. Ezek a gépek nagy pontossággal vetnek, mert a vetőszerkezetből a mag közvetlenül a magágy fölött kerül ki. Az ejtési magasság általában 5-10 cm, tehát a mag gyakorlatilag a kivetés pillanatában kerül a magágyba, nincs magelvezető cső, ami az egyenletességet a benne kialakuló ütközések és súrlódás következtében ronthatná. A magláda, a vezetőszerkezet és a csoroszlya egy egységet képez, amit vetőegységnek neveznek. Minden sorhoz egy-egy vetőegység tartozik. A vetőegységet húzószárral vagy paralelogramma függesztéssel kapcsolják a vonógerendelyhez. Így a vetőegységek egymástól függetlenül elmozdulhatnak és jól követik a talajfelszín hossz- és keresztirányú domborulatait, a nagyon fontos a vetési mélység tartása szempontjából. Az egyedi vetőszerkezetű gépek is készülhetnek mechanikus vagy pneumatikus vetőszerkezettel. A cukorrépavető gépek munkasebessége 4-7 km/h, a kukoricavetőké 6-10 km, a pneumatikus gépekhez ezeken belül is általában a magasabb sebességértékek tartoznak. A központi magtartályos gépeknél egyetlen nagy vetőszerkezet több csoroszlyát is kiszolgál. A vetőszerkezettől a csoroszlyákhoz hajlékony műanyag csővezetékeken nyomó légáram továbbítja a magokat. Ilyen vetőszerkezet például a Cyclo típusú kukoricavető gépeken van, amelyek hazai gyártása az USA-tól megvásárolt licenc alapján történik.
    A cukorrépa vetőgépek a hatvanas évek kezdtek elterjedni hazánkban, egyrészt hazai gyártásból, és legalább ugyanilyen arányban importból kerültek beszerzésre. A hazai gyártású gépek között a legnépszerűbb a Megév szolnoki gyárában készült SZVS-60 és a Nyíregyházi Mezőgép CV-12, CV-67 és CV-71-es típusú cukorrépa vetőgépei. Ugyancsak nagyon népszerű volt a Fortschritt A-695 és A-697 12 soros cukorrépa szemenkénti vetőgép. A Rau Exacta vetőgépeket 1968-tól kezdték importálni az NSZK-ból, később a hazai cukorrépa-vetőgép gyártás csökkenése után egyre nagyobb számban álltak munkába. Továbbfejlesztett változata a Rau Exacta-S. Ugyanebben a kezdeti időszakban kerültek bevezetésre a Csehszlovák Sepuz 12 vetőgépeket és az orosz gyártmányú 2-SZTSZN-6A-t, mely két 6 soros vetőgép összekapcsolása. További nálunk használt Rau cukorrépa vetőgépek voltak a Rau Multiport, 1986-tól a Rau Betasem és 1988-tól Rau Aerosem (Hassia Multisem korábban) további 80-as években alkalmazott változatok a Kleine Unicorn, mely 1989-től a Rába MMG licenc alapján gyártott. Nyugati importból származó cukorrépa vetőgépek a Schmotzer UD-2000, a francia Herriau Monosem és Turbosem, a német Hassia Unisem D és Kleine Multicorn, Nodet Pneumasem, Becker. A KGST tagországok közül pedig még a lengyelek gyártottak S-057 néven 12 soros cukorrépa vetőgépet.
     A kukorica szemenkénti vetőgépek közül az itthon legelterjedtebb típusok három gyártó termékei voltak. Az egyik legrégebbi és legismertebb típus a máig gyártásban lévő és többször korszerűsített román SPC típusok. Az SPC-4, 6, 8 és 12 soros változatok. A másik igen közkedvelt gépek voltak az Rába IH Cyclo vetőgépek. Ezek közül is a 400, 500 már a termelési rendszerek jóvoltából, korábban 1970-től munkába állt. A 400-ast 1978-tól, a 800-as típust 1980-tól gyártották itthon a Rába MMG-gyárban. Egy 6 soros és kétgépes 12 soros kapcsolásban egyaránt használták őket. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár már korábban is gyártott kukorica szemenkénti vetőgépeket FKV és UKV jelzéssel. Ugyancsak népszerű és ismert vetőgép típus Magyar mezőgazdaságban a Becker Aeromat jelzésű szemenkénti vetőgépek. A 6 soros változatát általában 50-80 Lőerős traktorok, míg 12 soros kapcsolását 120-180 lóerős erőgépek üzemeltették. A John Deere vetőgépek közül már kevesebb állt nálunk üzembe, a Flexi Planter 71 volt az első majd később az 1280 és 1300 6 és 12 soros vontatott típusokból már több dolgozott 1970-től. Itthoni MMG gyártmány volt még az Accord licenc alapján gyártott Pneu Drill vetőgépek. Az időszak vége felé nem nagyon jelentek meg új gyártmányok inkább a régi jól bevált típusokat fejlesztették korszerűsítették a gyártók.

 
                                UKV-6M szemenkénti vetőgép
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                

  Az UKV-6M jelű vetőgép kukorica szemenkénti vetésére alkalmas. Négyszög keresztmetszetű tartógerendából, az erre szerelt 6 darab vetőelemből,  a gerendely két végére szerelt - a traktorülésből kezelhető - nyomjelzőkből, valamint a 2 darab, fúvott gumiabroncsozású kerékből áll. A gép használhatósági előnyére szolgál, hogy sortávolsága fokozat nélkül, tőtávolsága pedig 14-64 cm között, 9 fokozatban változtatható. Vetőszerkezete peremcellás és körcellás vetőtárcsával egyaránt üzemeltethető. A vetőelemekre szerelt magtartályból a vetőmagot a tartály alján elhelyezett, a vetőmagméretnek megfelelően cserélhető vetőtárcsák peremén lévő vetőcellák adagolják a csoroszlyába. A vetőszerkezetek a hajtásukat külön-külön a takarókerekekről lánchajtással nyerik. A kivetendő mennyiség, illetve a vetési tőtávolság a vetőtengely fordulatszámának változtatásával és a lánckerekek cseréjével szabályozható.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                FKV-6 szemenkénti vetőgép
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                

  Az FKV-6 függesztett szemenkénti vetőgép kukorica fészekbe és szemenkénti vetésére használható. Felépítését tekintve négyszög keresztmetszetű tartógerendából, az erre szerelt 6 darab vetőszerkezetből, az ezeket hajtó tengelyből, a csatlakozó sorok biztosítására szolgáló nyomjelzőkből és a vontatást biztosító függesztő karok csatlakoztatására szolgáló elemekből áll. A közös meghajtó tengely hajtását a traktor bal hátsó járókeréktengelyére szerelt lánckerékről kapja. Az egyes vetőelemeket külön-külön ugyancsak láncáttéttel hajtja a közös hajtótengelyről. A magtartályba öntött vetőmagot a magtartály fenekén elhelyezett vetőtárcsákon lévő magfogó cellák juttatják a csoroszlyába. A vetőtárcsák cserélhetők. A barázdába hullott kukoricaszemek betakarását a csoroszlya mögött haladó nyomókerék végzi. A géppel négyzetbevetés nem végezhető.
 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               SPC-6 szemenkénti vetőgép
                              (Román Szocialista Köztársaság)                                                                                

  Az SPC-6M kukorica-szemenkéntvető gép 6-soros függesztett kivitelű. A vetőmagtartályból a magvak a vetőházba jutnak, amelynek egyik oldalát furatokkal ellátott vetőtárcsa képezi. A vetőtárcsa másik oldalával a szívófejhez kapcsolódik, amelyet gumitömlő csatlakoztat a szívóventillátorhoz. A magvak a ventillátor szívó hatására a vetőtárcsa furataira tapadnak, s a vetőházból ily módon kiszívott magvakat a függőleges síkban forgó vetőtárcsa a vetőház alsó részéhez szállítja, ahol a vákuum megszűnik és a magvak a csoroszlya által nyitott barázdába esnek. A vetőszerkezet hajtása külön-külön a takarókerekekről lánchajtással történik. A vetési sortávolság 45-100 cm között, fokozat nélkül, a magtávolság pedig a vetőtárcsák, illetve a lánckerekek cseréjével szabályozható.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                Rába-IH 400 Cyclo szemenkénti vetőgépcsalád           
          (Magyar Népköztársaság, RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár)                                                                                

  A Rába-IH 400 vetőgépcsalád 6- és 8-soros kivitelben készült. A vetőgépek összekapcsolásával 12- és 16-soros vetőgépcsoportok alakíthatók ki. A vetőgép főbb részei a következők: tartókeret, vetőmagtartály, ventillátor, vetődob a vetőszerkezettel, csoroszlyák, műtrágyatartály, talajfertőtlenítőszer-tartály, járó- és hajtószerkezet, nyomjelzők, vonórész. A gép vetőszerkezete pneumatikus, a magvak kivetéséhez szükséges levegőnyomást ventillátor állítja elő.  A vetődob hajtását lánckerék-áttételeken keresztül a járókerekekről kapja. A vetési tőtávolság 64 fokozatban szabályozható. A csoroszlya által nyitott barázdát magtakaró tárcsák fedik be és a gumi takarókerekek tömörítik. A vetőmagtartály két oldalán vannak a műanyag műtrágyatartályok. A műtrágya talajba jutását külön tárcsás csoroszlyák végzik. A vetőgépcsalád 6-soros változata 76, míg a 8-soros változat 55 cm sortávolsággal készül.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
              Rába-IH 10-800 Cyclo szemenkénti vetőgépcsalád
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                

  Az IH-800 Cyclo vetőgép képes nehéz körülmények közt, nagy munkasebesség mellett, pontosabb mag lehelyezéssel és jobb mag kiadagolással vetni, és így optimális körülményt teremteni a magvak egyidőben való keléséhez. A gép 6, 8 és 12 soros kivitelben készült. A magtartály és a magadagoló rendszer egy hidraulikus meghajtású ventillátoron keresztül túlnyomás alá van helyezve. A tartályba egy nyomásmérő van beszerelve, melynek értéke vetés közben a traktorülésből leolvasható. A vetőelem csoroszlya, kettőstárcsás típusú, paralel felfüggesztésű. Mélységszabályozó kerekei egy állítógomb segítségével állíthatók. A nyomjelzők mozgatása hidraulikus úton történik. A vetőgép szállítása egy hidraulikus munkahengerrel működő szállító szerelvénnyel történik.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                             EMG 2411 vetésellenőrző műszer
                                (Magyar Népköztársaság, EMG)                                                                                                               

  A nagy munkaszélességű, növelt munkasebességgel üzemeltethető szemenkénti vetőgépek esetében különösen fontos a vetés folyamatosságának ellenőrzése. Erre szolgál a vetésellenőrző műszer, amely két részből áll: a vetőcsoroszlyákra szerelt fotoelektromos elven működő érzékelőkből és a vezetőfülkében elhelyezett jelzőkészülékből. A berendezés egyidejűleg 6 soron ellenőrzi a vetés folyamatosságát, 12 soros vetőgéphez tehát két műszer szükséges. A kijelzési rendszer folyamatosan tájékoztatja a traktorvezetőt a vetőszerkezet működéséről, vetéskimaradás, dugulás esetén a monitor fény és hangjelzést ad. Minden sor külön jelzőlámpával rendelkezik, mindig csak az adott csoroszlyához tartozó lámpa jelez. A műszer a kivetett magvak számlálására is használható, 15 másodperc alatti, vagy folyamatos számlálás végezhető vele. A sorválasztó segítségével bármely sor ellenőrizhető. A készülék tápfeszültségigénye 12 V DC.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
              Fortschritt A-695 szemenkénti cukorrépavető-gép
  (Német Demokratikus Köztársaság, VEB Landmaschinenbau Bernburg)                                                                                                               

  A vetőgép félig függesztett kivitelű, az erőgéphez szabványos hárompont függesztőművével csatlakozik, üzem közben a két járókerékre támaszkodik. Alkalmazása nagy területteljesítménye miatt olyan gazdaságokban kifizetődő, ahol nagy területen termesztenek cukorrépát. A gép vetőszerkezetén - láncáttétel változtatással háromféle tőtávolság állítható be. A 12 db vetőelem csuklósan csatlakozik a közös gerendelyhez. A magágy nyitását végző csoroszlyák tompaszögű csúszócsoroszlyák. Az elvetett magokat sorhenger nyomja meg, majd a terelőszárnyak betakarják. A nyomjelzők leengedése és felemelése a traktor fülkéjéből végezhető. A vetőgép szállítási helyzetbe az erőgép hidraulikus berendezésével kiemelhető és két végén az adapterekkel együtt felhajtható. A gép vonóerőigénye minimum 30 LE és üzemeltethető minden olyan traktorral, amely szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkezik.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                SVA-12 aprómag-sorvető gép
                  (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Monor)                                                                                                               

  A gép zöldség, fű, takarmány, gyógynövény és fűszermag vetésére alkalmas. A sor és tőtávolság tág határok közt változtatható. A gép beállítható soros vagy sávos vetésre és alkalmazható ágyásos művelésű vetésre. A gép vetőegységei két részből álló eszközhordó keretre vannak felfüggesztve. A keret két része egymás mellé - sortávsűrítés céljából - egymás mögé szerelhető. A vetőegységek egymástól való távolsága az eszközhordó kereten fokozat nélkül állítható. 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                  Rau Exakta szemenkénti cukorrépavető-gép
         (Német Szövetségi Köztársaság, Maschinenfabrik RAU OHG)                                                                                                               

  A 12-soros cukorrépa szemenkénti vetőgép függesztett kivitelű munkagép. Az előzetesen méretre osztályozott magvakat egyenletesen adagolva helyezi le a magágy aljához, belehengereli a talajrésbe, majd a csoroszlya által nyitott barázdát laza földdel a két takarólapát fedi be. A vetőelemek állócellás, lesodrótárcsás rendszerűek, központi meghajtásúak. A meghajtás a két talajkerék egyikéről jut a közbeiktatott fogaskerekes kapcsolószekrényen keresztül a 12 vetőelemhez. A sorok csatlakozásának pontosságát a két oldalon  elhelyezett nyomjelzők segítik. A gép közúton történő szállítása hosszirányban történik. A kivetési távolság 3,5-21,2 cm között, kapcsolószekrényen és a hajtólánckerék cseréjével, összesen 18 fokozatban szabályozható. A gép munkasebessége 5-6 km/h, területteljesítménye 1,6 ha/h. Üzemeltetéséhez 50 LE teljesítményű erőgép szükséges.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó