Sorközművelés 

      A sorközművelő gépeket a kapás, nagy sortávolságra vetett növények sorközének gyomtalanítására használják. Ezek a gépek leginkább kultivátorok, melyeket különböző kapákkal lehet felszerelni. Ezek a kapák lehetnek egyoldalas saraboló, vagy kétszárnyú, úgynevezett lúdtalp kapák. A traktorral történő sorközművelésre igazán gumikerekes, állítható nyomtávolságú, 3-pont függesztőszerkezettel rendelkező könnyű univerzális traktorok megjelenésével nyílt lehetőség. Az első leghíresebb ilyen traktor a csehszlovák Zetor 25 K volt, melyet kifejezetten sorközművelésre fejlesztettek ki és maga a Zetor is gyártott hozzá sorközművelő kultivátort. A másik híres, sorközművelésre megint csak kiválóan alkalmas traktor az RS-09 illetve az RS-09/GT-124. Ehhez a géphez külön gyártottak kultivátorokat (P-420), amelyeket az első hátsó kerekek közé, a traktor "derekára" lehetett felszerelni. Legnagyobb előnye ezen gépkapcsolatnak az volt, hogy a gépkezelő jól rálátott a kultivátorra, így jól tarthatta az irányt és könnyebben, precízebben végezhette munkáját.. A nagyobb teljesítményű, 50-80 LE-s traktorokhoz már nagy munkaszélességű, 6-8, esetenként 12 sor kapálására alkalmas gépeket gyártottak. A sorközművelő kultivátorok első generációja még kormányszerkezettel készült, amelynek segítségével a kultivátor az erőgéphez viszonyítva jobbra és balra 15 cm-rel eltolható. Ezáltal csökkennek a sortáv egyenlőtlenségeiből adódó növénysérülések, viszont a traktorvezetőn kívül még egy munkagépkezelőre is szükség van a gép üzemeltetéséhez. A hazai mezőgépgyártás sorközművelő gépekben is bővelkedett már a 60-as évek közepétől kezdve. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár (MMG) ZK-II-es kultivátorát továbbfejlesztve a 60-as évek végén megkezdte a KULTI-4,2 jelű kultivátor gyártását, amely függesztett, szállításkor összecsukható, gyomtalanításra és töltögetésre egyaránt alkalmas gép volt, amely még a 70-es években is gyártásban maradt, sőt többször is továbbfejlesztették. A 70-es években a kecskeméti Mezőgép volt a másik legnagyobb sorközművelő kultivátor-gyártó. Két fő típust gyártott, az egyik a KSMK, amely főként kukorica és napraforgó, a másik a ZSMK, ami pedig cukorrépa sorközének művelésére alkalmas. A KSMK típus 6 és 8, a ZSMK pedig 12 soros változatban készült (utóbbinak volt kisebb, zöldségtermesztők részére gyártott változata is ZSMK-3H típusjellel). A külföldi gyártmányú gépek közül a szovjet KRN-4,2 és a román CPU-4,2 típus volt jellemző hazánkban. Sajátosságuk, hogy vegetációs időben végzett műtrágyázáskor mindkét gépre felszerelhető talajkerékről hajtott műtrágyaszóró adapter. További import gép az NDK P-433-as is, a P-420-as továbbfejlesztett változata, amely 5 m munkaszélességű volt és üzemeltetéséhez a traktorvezetőn kívül még egy személy volt szükséges.
    A kultivátoros eszközök mellett más típusú és felépítésű gépeket is kifejlesztettek és használtak sorközművelésre. Ilyen eszköz például a rotációs kapa, amely felépítésében a talajmarókra hasonlít. Már az RS típusú traktorokhoz is készült ilyen gép P-108 típusjellel. A gép 6 önálló rotációs kapatagból áll, amelyek egy keretre vannak felszerelve és így kapcsolódnak a traktor mellső függesztőrendszeréhez. Mint a legtöbb "RS munkagép", ez is derékban függesztett. A rotációs kapák üzemeltetési költsége jóval magasabb a kultivátorokéhoz képest, így ezeket inkább kertészetekben és a burgonyatermesztésben használták.
    Különleges sorközművelő eszköz a BMG Makói Gyáregységében gyártott ZKG gátoló kapa, amely a ZK-II-es kultivátor töltögető eketesteire csatlakoztathatók.. A lejtős területeken igen nagy kárt okoz a lejtő irányában lezúduló csapadék, különösen frissen művelt (első kapálás, töltögetés) területeken. Ez a kapa kukorica és burgonya sorközeinek gátolására hegy-völgy irányban 16%-os, rétegvonal irányban 12%-os lejtésig alkalmas.
  A 80-as években a kecskeméti Mezőgép KSMK kultivátorai továbbra is gyártásban maradtak, sőt a kínálat 1988-tól bővült a KM-6 és KM-12 típussal, sőt a Fortschritt P-440 típus is itt készült ettől kezdve . A Rába MVG szentgotthárdi gyárában a már megszokott IH licensz alapján megkezdődött a Rába-CaseIH 10-183 M-6 és M-12 típusú sorközművelő kultivátorok gyártása. A leggyakoribb a 80-as évek második felében import kultivátor a RAU Polycrop 12 volt.

 
                             KRN-4,2 sorközművelő kultivátor
                                              (Szovjetunió)  
                                                                                    

  A KRN-4,2 függesztett sorközmuvelő kultivátor rendeltetése: széles sortávú kapás kultúrák (kukorica, napraforgó stb.) sorközművelése különböző kötöttségű talajokon. Művelőszerszámai egyoldalas saraboló és kétszárnyú (lúdtalp) kapák, vagy a KRN-38 rugós gyomirtó borona (ezzel látható a képen is), vagy a KRN-28 jelű küllőskapa készlet. A gép váza három pont rendszerű függesztőszerkezettel ellátott négyszög szelvényű főtartó gerenda. A főtartó gerendához szorítópántokkal kapcsolódnak a mélységhatároló kerékkel rendelkező párhuzamkaros szerszámtartók, amelyekre a talaj állapotától, gyomosságától függően különböző kapacsoportok szerelhetők fel. A kultivátor munkamélysége a szerszámtartókon levő mélységhatároló kerekekkel szabályozható. Kiemelése és munkahelyzetbe süllyesztése az üzemeltető traktor hidraulikus függesztőszerkezetével történik.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                            Kulti-4,2 sorközművelő kultivátor
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezégazdasági Gépgyár)
                                                                          

  A Kulti-4,2 kultivátor a ZK II típus továbbfejlesztett, megerősített változata. A gép függesztett kialakítású, a traktorhoz szabványos hárompont függesztőművön keresztül csatlakozik. Sorban, és négyzetesen vetett növények sorközének művelésére - gyomtalanítás, töltögetés - használható. A gép főtartója csőből készült, melynek alsó része lemezből hajlított U szelvénnyel van megerősítve. A főtartóra 8 darab, támasztókerekekkel ellátott négycsuklós művelőszerszámtartót helyeztek el. Ezeken a különféle művelőszerszámok 5 helyen rögzíthetők. A kultivátorhoz 9 db jobbos, illetve balos egyoldalas, lapos élű, 195 mm fogásszélességű sarabolókapa és 12 db lúdtalp alakú kapa tartozik. A géphez külön rendelésre készül a 7 db töltögető eketest, 7 db gátló kapa (a töltögető eketestekhez) és a 7 db rugós tag is. 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                           CPU-4,2 sorközművelő kultivátor
                              (Román Szocialista Köztársaság)                                                                                

  A CPU-4,2 függesztett sorközmuvelő kultivátor rendeltetése: széles sortávú kapás kultúrák (kukorica, napraforgó stb.) sorközművelése különböző kötöttségű talajokon. Művelőszerszámai egyoldalas saraboló és kétszárnyú (lúdtalp) kapák. A gép váza három pont rendszerű függesztőszerkezettel ellátott négyszög szelvényű főtartó gerenda. A főtartó gerendához szorítópántokkal kapcsolódnak a mélységhatároló kerékkel rendelkező párhuzamkaros szerszámtartók, amelyekre a talaj állapotától, gyomosságától függően különböző kapacsoportok szerelhetők fel. Vegetációs idoszakban végzett műtrágyázáskor a gépre talajkerékről hajtott műtrágyázó adapter is felszerelhető. A kultivátor munkamélysége a szerszámtartókon levő mélységhatároló kerekekkel szabályozható. Kiemelése és munkahelyzetbe süllyesztése az üzemeltető traktor hidraulikus függesztőszerkezetével történik.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                     RAU Polycrop-12 sorközművelő kultivátor
                              (Német Szövetségi Köztársaság)                                                                                

  A RAU Polycrop-12 sorközművelő kultivátor széles sorközű /50-76,2 cm/ növénykulturák sorközművelésére és gyomirtására alkalmazható. A gép főbb részei:függesztő berendezés a gyorskapcsolóval, főtartó a merevítő elemekkel, a művelőtagok, valamint a szabályzó és szállító segédberendezések. A paralelogrammás szerszámtartó keretekre háromféle művelőelemcsoport szerelhető fel. Az egyes művelőtagok merev, illetve rugós szárú lúdtalpkapából, valamint egyoldalas sarabolókapából állíthatók össze. A müvelőtagok beszabályozása csavarorsós működtetésű mélységhatároló kerékkel, a tagok helyzetváltoztatásával végezhető el. A kultúrnövények védelmére sorvédő tárcsákat, a gép keresztirányú stabilitásának elősegítése céljából pedig iránytartó tárcsás csoroszlyákat szereltek fel. A gép szállítása a főtartó kerekeinek átszerelése után, hosszirányban végezhető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                            KSMK-6/8 sorközművelő kultivátor
             (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)
                                                                          

  A KSMK-6/8 sorközművelő kultivátor rendeltetése kapás kultúrák sorközművelése különböző kötöttségű talajokon. A gép munkaszervei: egyoldalas saraboló és kétszárnyú (lúdtalp) kapák. Vázát hárompont függesztőszerkezettel ellátott négyszög szelvényű főtartó gerenda képezi. Ehhez szorítócsavarokkal kapcsolódnak a művelőeszközök rögzítésére szolgáló párhuzamkaros függesztésű szerszámtartók, melyek osztástávolsága változtatható. A művelési mélység beállítására mélységhatároló kerekek szolgálnak. A kultivátor kormányzására gépkezelő nem kell. Szállítási helyzetben a főtartó gerendára szerelt szállítókerekeken hosszirányban vontatható.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók Videó
 
                            KM-12 sorközművelő kultivátor
             (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)
                                                                          

  A KM-12 függesztett sorközművelő kultivátor rendeltetése: széles sorú kapásnövények sorközének művelése, a gyomok irtása, a felszíni talajréteg lazítása. A gép főbb egységei: a főtartó, a művelőtagok, valamint a szabályozó és szállító segédberendezések. A főtartóhoz csavarkötéssel kapcsolódó paralelogrammás szerszámtartó keretekre háromféle művelőelem-csoport szerelhető. Az egyes művelőelemek lúdtalpkapából, egyoldalas saraboló kapából és kettős csillagkerekekből állíthatók össze. A művelőtagok beszabályozása a csavarorsós működtetésű mélységhatároló kerék és a művelőelemek helyzetének állításával történik. A növényeket a művelés közbeni sérüléstől a sorok felett elhelyezkedő sorvédő tárcsák védik. A sorközművelő kultivátor egyenes haladását iránytartó tárcsás csoroszlyák segítik. A gép szállítása a főtartó magasságát szabályozó kerekek átszerelése után, hosszirányban történik.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                            ZSMK-12 sorközművelő kultivátor
             (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)
                                                                          

  A ZSMK-12 függesztett sorközművelő kultivátor keskeny sortávolságú kapás kultúrák sorközművelésére alkalmas. Felépítésében hasonló a KSMK típushoz. A szerszámtartókra három kapa szerelhető. Az egyoldalas saraboló és kétszárnyas kapákból a talaj állapotának és a gyomosság mértékének megfelelően többféle kapacsoport állítható össze. Első kapáláskor a gépre védőtárcsák is felszerelhetők. A gép üzemeltetésénél a mechanikus kormányszerkezet működtetéséhez munkagépkezelő szükséges.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó