Rendkezelő és rendképző gépek, gereblyék
       A gyepszénában és szalmában történő rendképzésre és átrakásra általában a sodró rendszerű gépeket használták. A betakarítás követő munkaműveletek, a rendterítés és a rendösszerakás, a szükségessé tették bonyolultabb rendszerű rendterítők rendforgatók, rendrakók alkalmazását is. Gyepszéna készítéséhez megfeleltek az egyszerű merev, nem vezérelt ujjas gépek. A lucerna vagy más pillangósok rendkezelésére inkább a vezérelt ujjas berendezéseket használták az állattartó nagyüzemek. A rendkezelésre egészen eltérő konstrukciók álltak rendelkezésre. E gépeket az alábbiak szerint csoportosíthatók:
   A vízszintes tengelyű csillagkerekes rendsodró gépek legegyszerűbb változatai, a 60-as és 70-es évek elején bevezetett típusok általában a BMG által gyártott Csillag, a lengyel PZB 7 és PZK 7 típusok amelyek vontatott kivitelűek voltak. A rugóacélból kialakított csillagkerekek a vázszerkezethez kapcsolódnak. A csillagkerekek felfüggesztése talajkövető, hajtásukat a haladási sebesség hatására a talajon ébredő súrlódás biztosítja
   A dobos rendsodrók működése a vezérelt lapátos motollákéhoz hasonlítható. Függesztett, illetve vontatott változatban készültek. A rendsodró dob vezérelt ujjas lapátjai a dob két oldalán elhelyezett vezérlőpályán mozognak. A függesztett változatú gépek a hajtásukat a traktor TLT csonkjáról, míg a vontatottak: a járókerékről kapják. A keletnémet Fortschritt Kombinát E-247, E-249 és TRW-42 néven gyártott ilyen kialakítású rendkezelő gépet.
   Szalagos rendsodró gépek kisebb munkaszélességben, nagyon egyszerű merev ujjas (nem vezérelt) munkavégző elemekkel, függesztett változatban készülnek. A nagyobb munkaszélességű vontatott kivitelű, vezérelt ujjas gépek bonyolultabbak, de kíméletesebb munkát végeznek. Hazánkban csak néhány darab jelent meg a nagyüzemekben, az alacsony munkasebessége miatt.
   A rendterítő gépek 6-7 m munkaszélességgel vontatott változatban készültek. A gépek vázkerete vonórúddal kapcsolódik az üzemeltető traktorhoz. A berendezést állítható magasságú és dőlésszögű kerekek támasztják alá. A forgórészek minden esetben hajtottak, hajtásukat az üzemeltető traktor TLT-ről kapják kardántengelyen át. A rendterítők általában 4-6 és 8 forgórésszel készülnek, szállítási helyzetben kétoldalt a kinyúló forgórészek felhajtható. Magyarországon a nagyüzemekben a legtöbbet használt ilyen jellegű gép a KUHN GF-671 licenc alapján gyártott M-1111 rendterítő volt. Továbbá lehetett találkozni Claas és Stoll gyártmányokkal is.
   A rendrakó gépek a szálastakarmány-technológiában a rendterítők után következnek. Rendszerint vezérelt ujjasak, de előfordulnak speciális kialakítású merev ujjas berendezések is. A rendrakó gépek 3-5 m munkaszélességnél általában függesztett kivitelűek. A forgórészek villakarjai görgőkkel kapcsolódnak az acélöntvény agyhoz. Az agyon kialakított pályán mozognak a villakarok vezérlő görgői. Hazánkban a legismertebb típusa a francia KUHN licenc alapján Szolnoki Mezőgép által gyártott M-1101 két forgórészes típus. A rendrakó gépek másik nagy csoportjában a forgórészekre a rugós ujjakat csap körül elfordíthatóan szerelik fel, s a vezérlést a centrifugális erő végzi. A nagy kerületi sebességgel forgó dobok palástján elhelyezett rugós ujjak a centrifugális erő hatására nyílnak ki. Ilyen kialakítású gép volt például az itthon is közkedvelt Holland PZ Zweegers DS-5000 rendrakó, rendkezelő gép is. A Francia KUHN-cég FLEX elnevezésű gumi forgórésszel szerelt rendrakójának forgórészei rugalmas gumihengerek, amelyek a palástján a szálastakarmányok terelésére műanyag pálcákat helyeztek el. Az elasztikus gumihengerek kíméletesen mozgatják az anyagot. A rendrakó gépek kivétel nélkül hajtott forgórésszel dolgoznak. Munkahelyzetben állítható magasságú kerekek támasztják alá a berendezéseket. Az egyik legkülönlegesebb rendrakó adapter a Fortschritt E-318 típus, amely ugyancsak Szolnokon készült, és az E-301/302/303 önjáró kaszáló gépek vágóasztalai helyére szerelhetők. Kialakításában hasonlít az E-281 C önjáró silózó széles S-22 típusú rendfelszedő adapteréhez, azzal a különbséggel, hogy ez kisebb munkaszélességű és a középre hordó csigát kicserélték egy irányban menetes levelű csigára 
   Az univerzális rendkezelő gépek - megfelelő beállítás esetén - az összes rendkezelési munka elvégzésére alkalmasak. Általában vezérelt ujjas forgórésszel készülnek. A Magyarországon legismertebb típus a KUHN GRS-25 licenc alapján gyártott M-1120 rendkezelő gép, amely a Szolnoki Mezőgép gyártmánya. E mellet még nagy darabszámban üzemeltek a PZ Zweegers és a Claas gyártmányú holland és német típusok is. A konstrukciójukat tekintve a rendrakó gépekhez hasonló kialakításúak. A forgó részek forgásiránya megváltoztatható. Ennek megfelelően a forgórészek rendterítésben egymástól el, rendrakásban pedig szembe forognak.
 
                             PZB-7 csillagkerekes rendsodró
                                     (Lengyel Népköztársaság)
                                                                                   

  A PZB-7 rendsodró lekaszált szálastakarmányok rendsodrására, terítésére, forgatására, aratás utáni tarlótisztításra, valamint rendben lévő szálastakarmányok forgatására alkalmas. Tartókerete hajlított csőváz, melyhez a munkaeszköztartó keret és a három darab szállítókerék csatlakozik. A csillagkerekek rugósan és elmozdíthatóan vannak felfüggesztve keretre. A csillagkerekek szöge a haladási irányhoz képest 125°-os intervallumban állítható a vonórúd és a rögzítő különböző helyzetű összekapcsolásával vagy a csillagkerekek állításával, attól függően hogy rendsodrást, rendterítést vagy forgatást kívánunk végezni.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                             PZK-7 csillagkerekes rendsodró
                                     (Lengyel Népköztársaság)
                                                                                   

  A PZK-7 jelű csillagkerekes rendsodró lekaszált szálastakarmányok rendsodrására, átforgatására alkalmas. Használható továbbá betakarítás után a tarlón lévő szálas termények, répalevelek, stb. összegereblyézésére is. A csillagkerekek haladási iránnyal bezárt szögének változtatásával állítható be a kívánt - forgatás vagy gereblyézés - munkaművelet. Ennek megfelelően a vonórúd és a rögzítő különböző helyzetű összekapcsolásával, illetve a csillagkerekeknek a vázhoz viszonyított elmozdításával 15° és 105° közötti állítása lehetséges. A gép tartókerete 3 darab fúvott gumiabroncsozású keréken nyugvó hajlított csőváz. Ehhez csatlakozik a munkaeszközhordozó keret a hét, csapágyazott szénaforgató kerékkel, valamint a vonórúd.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                       Stoll U-56 rendterítő
                             
 (Német Szövetségi Köztársaság)
                                                                                   

 A Stoll U-46 rendterítő négy forgórészes, vezérelt ujjas rendkezelő gép renden levő szálastakarmányok terítésére, sodrására, átforgatására, átrakására és szellőztetésére használható. A függesztett gép a hajtását a traktor teljesítményleadó tengelyéről kapja. A vezérelt pályán forgó villák rugós ujjai a szálastakarmányok mozgatását kíméletesen végzik, ezért a gép pillangós szénák rendkezelésére is hasznosítható. A középső két forgórész forgásiránya változtatható, ezáltal végezhető a fentebb felsorolt sokféle munkaművelet. A forgórészek egymáshoz képest és a haladási iránnyal is szögbe állíthatók, ez ujabb munkaműveletek végzését teszi lehetővé. A forgórészek működési magassága a támasztókerekek magassági állításával szabályozható. Rendképzésnél 60-90 cm-es szélességű, 30-35 cm magasságú rendek alakíthatók ki a géppel. Rendterítésben 6-7 méteres terített rendet készít a gép.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                   M-1111 (GF-671) rendterítő
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                   

  A gép hat hajtott forgórésszel rendelkező, vontatott kivitelű rendterítő és lazító gép. Hajtását a traktor TLT tengelycsonkjáról kapja. Szűkített rendek terítésére, illetve a terített rendek lazítására, átszellőztetésére alkalmas.A gép vázát a vonórúdhoz kapcsolódó öttagú csőtartó alkotja, mely négy vízszintes síkban fekvő csapszeg körül elfordulva megfelelően követi a talajfelszín egyenlőtlenségeit, míg a két függőleges csap körül a váz szállítási helyzetbe hozható. A csővázhoz csavarkötéssel kapcsolódnak a forgórészek öntvény hajtóműházai, melyek egyben a támkeretek bázisául is szolgálnak. A rotorok lemeztányérjára 6-6 db merev, vezérlés nélküli villakart szereltek fel, melyek végén kettős rugós villaujjak találhatók. A forgórészek dőlésszöge a vázkeretnek a vonórúdhoz történő elfordításával központilag állítható.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               M-1101 (GA-402 M) rendkezelő
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                   

  A gép két forgórészes, vezérelt ujjas, függesztett kivitelű, rendrakó és rendforgató gép, hajtását a traktor TLT-jéről kapja. A traktor hidraulikus függesztő berendezéséhez kapcsolódik a gép csőtartóból kialakított vázszerkezete. A vázkeretre építették a forgórészek hajtóműházát. A vázszerkezetben csapágyazott forgórészeket egy-egy támkerék támasztja alá. A forgórészek villakarjai vezérelt pályán mozognak. A terített renden lévő szálas anyagot a villakarokra szerelt rugós ujjak gyűjtik össze és a beállítástól függően rakják rendre vagy forgatáskor és összerakáskor a szűkített rendeket emelik fel és a lazítás után új rendet képez. A képzett rend szélességét a rendhatároló állításával lehet szabályozni.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                M-1120 (GRS-25) rendkezelő
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                   

  A rendkezelő hajtott, két forgórészes, vezérelt ujjas, függesztett kivitelű gép, hajtását a traktor TLT-jéről kapja. A gép két, vezérelt villás forgórészét, a függesztő szerkezethez csuklósan kapcsolódó, állítható szögű, csőtengely végén csapágyazták. Az állítható magasságú rotorok munka közben a talajkerekeken gördülnek. terítési munkahelyzetben a gép gerendelye merőlegesen helyezkedik el a haladási irányra, a rotorok szemben forognak egymással és a villakarok körpályán forognak. Rendrakásra állított helyzetben a gerendely 120°-os szöget zár be a haladási iránnyal, a rotorok forgásiránya megegyező és a villakarok vezérelt pályán forognak. A rotorok hat, az egyes munkához átforgatható  villakarokkal rendelkeznek és karonként  két-két kettős rugós ujj került felszerelésre. A bal oldalon állítható rendhatároló tartozik a géphez.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                    Zweegers DS-5000 Super Strela rendkezelő
                                            
 (Hollandia)
                                                                                   

  A négy forgórészes, függesztett kivitelű gép rendeltetése szálas takarmányok szétterítése, lazítása, átrakása, valamint egy és két szűkített rend képzése. A forgórészek a hajtásukat a traktor TLT tengelycsonkjáról kapják kardántengelyeken és kúpfogaskerekes hajtóműveken keresztül. A gép fő részei: a függesztőszerkezet, a vázszerkezet a  hajtáselosztó házzal és a forgórészeket hajtó kardántengelyekkel, a kétágú rugós ujjakkal szerelt forgórészek a talajkerekkel, valamint a rendkezelő lemezekkel. A négy nagy átmérőjű forgórész önbeálló kerekeken követi a talajfelszínt. A vázszerkezet középső, kereszt alakú része merev, amelyhez csuklósan kapcsolódnak a forgórészeket tartó toldatok. A szélső forgórészek forgásiránya állandó, a középsőké változtatható. A forgórészekbe szerelt 8-8 db kétágú rugós ujj két helyzetbe, terítésre és rendképzésre állítható. Szállításkor a két szélső rész hátrahajtható.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               Fortschritt E-451 rétgereblye
(Német Demokratikus Köztársaság, VEB Erntebergungsmaschinen Neustadt)
                                                                                   

  Az E-451 rétgereblye szálastakarmányok, szalmafélék, egyéb zöldtakarmányok, burgonyaszár és répalevél összegyűjtésére alkalmas. Nagy munkaszélessége (7000 mm) miatt rendkívül jó a területteljesítménye. Szállítási helyzetbe való átszerelése egyszerű és gyors, illetve a szélessége is 2,7 m-re csökken. A gereblyekosár összecsukható és igen hajlékony, ezért jól követi a talajfelszínt. Különleges esetekben 2700 mm-es munkaszélességgel is üzemeltethető, ilyenkor csak a középső tag működik. A gereblyekosár ürítése, emelése és süllyesztése munka közben a traktorülésből végezhető. Üzemeltetéséhez RS-09 traktor szükséges.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                     TG-7 traktoros gereblye
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                   

  A TG-7 traktoros gereblye szálastakarmányok és gabona betakarítása után szétszóródott, tarlón maradt termény összegyűjtésére használható. A munkahelyzetbe szerelt gereblye fogai a tarlón haladva a levágott vagy elhagyott szálasterményt összegyűjtik, majd a gereblyekosár felemelésekor renden hagyják vissza. A gereblyekosár felemelését a traktoros által vezérelt hidraulikus munkahenger végzi és emelés közben a lehúzókeret az összegyűjtött terményt lehúzza a gereblyefogakról. Vázszerkezete hajlított, hegesztett tartókból áll. A középső vázrészhez csuklósan csatlakozik a két oldalsó vázrész. A vázhoz csatlakozó gereblyefogtartó gerenda, gereblyekosár, valamint a lehúzókeret szintén három részből áll, amelyek kardáncsuklókkal, valamint gyorskapcsolókkal kapcsolódnak egymáshoz. A gép középső része a traktor függesztőrendszerére, a két szélső szárny támkerékre támaszkodik.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó