Rendfelszedő pótkocsik

       A rendfelszedő pótkocsik a renden lévő szálastakarmányt, a rendszerint négy sorban elhelyezett, vezérelt pályán mozgó rugós ujjakkal emelik fel a talajról és terelik az anyagtovábbító szerkezethez. Az anyagtovábbító villákat többnyire a hengerpalást alkotóján elhelyezett rudakra hegesztik. A szabad végekre rögzített forgattyúkar görgője a vezérlőpályán halad körbe, és e pályának vezérli a villákat. Alkalmaznak láncos anyagtovábbítókat is, melyeknél a villákat - kétoldalt elhelyezett végtelenített - a láncokat összekötő lécekre szerelik fel. Ennek megfelelően működik a csillag alakú anyagtovábbító. Az anyagtovábbítók a rendfelszedő által felszedett anyagot - kellő mértékben összetömörítve - a kocsiszekrénybe juttatják. Az aprítókések az osztásuknak megfelelően a szálasanyagot elvágják, majd a villák a kocsiszekrénybe juttatják. Ha a rendfelszedő követ vagy fémtárgyat, alkatrészt szed fel, a kések rugóerő ellenében elmozdulnak, így átjutnak a kések között anélkül, hogy törést okoznának. A kocsiszekrényben az anyagot a lehordó szerkezet szállítja hátrafelé. A hátsó ajtó nyitása után az anyagot közvetlenül a talajra vagy a silótérbe juttatják, egyes típusok hátsó bontóhengerekkel is rendelkeznek a kijuttatás gyorsítása, és egyenletessége érdekében. Néhány rendfelszedő pótkocsi típuson, (Mengele MLAW, M-1207) zöldtakarmány kiosztásához a bontóhengerek alatti szalagos kiadagoló van, amellyel jászolba továbbítható az anyag. A szalagok ellentétes irányú hajtásával a kiosztás egyszerre két oldalra is történhet. A rendfelszedő, az anyagtovábbító berendezés hajtása általában mechanikusan, a kiadagoló berendezésé viszont hidrosztatikusan történik.
   Magyarországon a rendfelszedő pótkocsik nagyarányú elterjedése 1969-től kezdődött meg miután a Hódgép és az Osztrák Steyr cég kooperációban kezdte gyártani a Hamster, majd a Hamster Major típusú rendfelszedő pótkocsikat. Egyszerű szerkezeti felépítésű szállító eszközök voltak melyek hamar kiváltották az ömlesztett lucerna betakarítás addigi kétmenetes felszedési és rakodási munkáját. Alig 1 év múlva a gyártási tapasztalatok alapján kifejlesztette a Hódgép az UTB rendfelszedő pótkocsi gépcsalád legelső tagját, az UTB-3 pótkocsit, amelyet 1975-ben szorosan követett az UTB-3,5 és a Claas Licenc alapján gyártott UTB-3,5H típus. E mellett megjelentek az NDK FLW és HTS típusok is de ezekből csak néhány darab dolgozott itthon. Döntően az UTB típusok terjedtek el, időközben a Szolnoki Mezőgép átvette a szálastakarmány betakarító gépek gyártását a magyar mezőgép iparban kb 1977 körül. A Szolnokiak már csak a Claas licenc alapján gyártott UTB-3,5H nagy teljesítményű típust gyártották nagy darabszámban nem csak itthonra, hanem exportra is.
Behozatalra került a lejtős területeken való gyepszéna rendfelszedéses betakarításának megoldására a svájci Rapid Alltrac 1750 önjáró rendfelszedő kocsi amely  érdekessége hogy a rendfelszedője a kocsi végén került elhelyezésre. A Hódgép megtartva a régi profilt, egy új licenc megvásárlásával még a nyolcvanas évek elején elkezdte sorozatban gyártani a MENGELE MLAW-400 típust amely már kaszáló adapterrel is fel volt szerelve és a vontató traktor után oldalra kitolva üzemelt. 1985-től új gyártmányok jelentek meg a Szolnoki Mezőgép. A Claas Sprint licenc alapján gyártott M-1203, annak szeletelővel ellátott változata az M-1206, és szeletelő és kiosztó szerkezettel szerelt M-1207-es típusa. Behozatalra kerültek és munkába álltak a Csehszlovák Horal SP rendfelszedő kocsik is. A választék bővülésével egy időben kb. 1982-től kezdve folyamatosan kiszorultak a szálastakarmány betakarítás nagyüzemi technológiájából a rendfelszedő pótkocsik mivel nagyon korszerű Hesston körbálázók gyártása indult meg, ami több ezres darabszámot ért el, és szinte nem volt olyan Mezőgazdasági nagyüzem ahol ne alkalmazták volna. E mellett nagyon korszerű kiskocka és szögletes nagybálázók jelentek meg főleg 1985-től amelyek minőségi munkája végkép háttérbe szorította a rendfelszedő pótkocsik jelentőségét, az időszak vége felé már csak a napi zöldtakarmány betakarításában és etetésében kaptak szerepet a rendfelszedő pótkocsik.

 
                                UTB-3 rendfelszedő pótkocsi
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                   

  Az UTB-3 jelű pótkocsi egytengelyes, rendfelszedő adapterrel és önürítő szerkezettel felszerelt mezőgazdasági szállítóeszköz. Rendeltetése rendre vágott szálas takarmányok, gabonaszalma, répalevél, szecskázott kukoricaszár felszedése, szállítása és a rendeltetési helyen történő ürítése. A takarmány felszedését a vezérelt ujjas felszedőhenger végzi, melynek talajtól való távolsága hidraulikus munkahengerrel a vezetőfülkéből állítható. A kocsiszekrény első részén van kialakítva a garat, ahol a raktérbe jut a felszedőtől az anyag. A raktér oldalai rácsosak, amelyek közül a hátsó ürítéskor nyitható. A takarmány hátraszállítását a kaparóelemes szállítólánc végzi, melynek sebessége kapcsolókarral állítható. A rendfelszedő berendezés ki- és bekapcsolása a mellső hajtómű oldalára szerelt kapcsolókarral végezhető a TLT kikapcsolt helyzetében. A funkcionális részek a hajtást a TLT-ről kapják.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                   UTB-3,5 és UTB-3,5H rendfelszedő pótkocsik
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                   

 Az UTB-3,5 jelű pótkocsi egytengelyes, rendfelszedő és kaparóléces ürítőberendezéssel felszerelt traktorvontatású szállítóeszköz. Alvázkerete zárt, magas szekrényes kivitelű felépítménnyel rendelkezik. A felszedő és továbbító szerkezetet a kocsi jobb oldalán elhelyezett hajtóművek működtetik. A renden lévő takarmányt a földről rugós felszedődob emeli fel, majd a rakfelületre való továbbítását a szállítódob végzi. A rakfelületre felhordott mennyiséget a traktorvezető által szakaszosan működtetett kaparóléces lehordószerkezet viszi hátra. A felszedett anyag az ajtó nyitásával és a továbbító hajtómű folyamatos működtetésével történik. A lehordószerkezet hajtása két változatban készült. Az eredeti típusjelnek megfelelően a lehordószerkezet hajtása mechanikus rendszerű, míg az UTB-3,5H típusjelű pótkocsi lehordószerkezetének hajtása hidraulikus rendszerű. Az UTB-3,5 rendfelszedő pótkocsi korábban Hódmezővásárhelyen készült.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                M-1203 rendfelszedő pótkocsi
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                   

 Az M-1203 típusú rendfelszedő pótkocsi 25 köbméter raktérfogatú, szeletelő és tömörítő szerkezettel, valamint hátsó kiosztó szerelvénnyel rendelkezik. A gép rendre rakott zöld, vagy rendben fonnyasztott szálas terményeket az 1500 mm széles felszedőjével gyűjti be és a raktérbe továbbítja. A továbbítással egyszerre a működő kések számának függvényében különböző hosszúságban  szeletelheti a terményt.Amennyiben a szeletelésre nincs szükség, a hordozószerkezet elfordításával a kések a szállítócsatornából eltávolíthatók. Teljes késszám (alul 19 db, felül 15 db) esetén s szeletelési hossz 50 mm. A felépítmény rakfelületén két sorban 17 vonóláncra csavarozott léc mozgatja a terményt. A raktér hátsó részén három darab bontóhenger található, amelyek a rakfelület alá betolható, változtatható szállítási irányú, a kocsi hossztengelyéhez képest merőlegesen elhelyezett kihordószalaggal teljes kitároló egységet alkotnak.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                M-1206 rendfelszedő pótkocsi
              
 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                   

 Az M-1206 típusú rendfelszedő pótkocsi rendeltetése rendre rakott szálas termények felszedése, szállítása. A gép a terményt a talajról felszedi - az igényeknek megfelelően hosszú szálasan vagy szeletelve -, szállítja és a rendeltetési helyen leüríti. Kialakításánál fogva jól alkalmazható hagyományos vagy szellőztetéses szénakészítésre, gabonaszalma almozás vagy tárolás céljából történő begyűjtésére. A felszedő vezérelt ujjas, tolt rendszerű. A szállítócsatornába egyedi rugós felfüggesztésű és rugós felfüggesztésű keretre szerelt szeletelőkések nyúlnak be. A gép szeletelőkések nélkül is üzemeltethető. A felszedett anyag ürítése a hidraulikusan működtetett hátsó ajtón keresztül történik.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó