Petrencekészítés és szállítás gépei

      A petrencekészítő gépek elsősorban a renden megszáradt gyepszéna szálas formában történő betakarítására alkalmazhatók, de egyes szármaradványok és szántóföldi melléktermékek betakarításában is alkalmazhatók, például renden lévő kukoricaszár betakarítására. Optimális körülmények között pillangósok betakarítására is alkalmazhatók, de ezeknél a növényeknél kellő figyelmet kell fordítani a száradásra, mivel a túl száraz növény betakarításánál jelentős pergési veszteséggel kell számolni. Hazánkban a petrencéző gépek alkalmazása az 1970-es évek második felétől kezdődött. Az importból származó gépeket elsősorban az IKR forgalmazta, több szántóföldi gépbemutatón is láthatták az érdeklődők a gépeket munka közben. A petrencekészítő gépsorok Hesston és Mc Kee gyártmányúak voltak. A petrencekészítő gépek által készített petrencék szállítására is külön gép állt rendelkezésre, mely lényegében egy speciális lehordószerkezetes pótkocsi, ami a petrencét a talajról képes felszedni, szállítani és a rendeltetési helyén lerakni. A gépsor harmadik tagja a petrencekiosztó-pótkocsi, mely egy petrenceszállító pótkocsiból és a rászerelt maró-kiosztó szerkezetből áll. Az eddig említett gépek amerikai gyártmányok voltak, hazai gyártású petrencekészítő csak az 1980-as évek elején készült PKG-30 típusjelzéssel. A petrencéző gépsorral a szénabetakarítás teljesen gépesíthető, a betakarítás során nagy termelékenység biztosítható. További előnye a technológiának, hogy nincs kötözőanyag szükséglete. Hátránya viszont az, hogy magas a beruházási költség és a petrencék egyedi tárolásából adódóan nagy a helyszükséglet, valamint a tárolási veszteség. Elsősorban olyan állattartó gazdaságokban üzemeltethetők gazdaságosan, ahol a szabadtartás is megvalósított, valamint ahol a melléktermékek betakarításában is alkalmazni tudják. Ezek a kritériumok azt sugallják, hogy csak nagyon kevés helyes voltak alkalmazhatók ezek a gépek. Talán ennek is köszönhető, hogy a pályafutásuk mezőgazdaságunkban viszonylag rövidnek mondható, nagyjából az 1970-es évek vége - 1980-as évek eleje-közepe közötti időszakra tehető. Ez a megállapítást alátámasztják mind az IKR, mind pedig az egyéb gazdaságok és vállalatok által rendezett gépbemutatók is, melyeken ezek a gépek szerepeltek. Az 1977-es Bábolnai Napokon szerepelt először a Hesston petrencéző gépsor Stack Hand 30-as és 60-as tagja, valamint a hozzá tartozó szállító és kiosztó pótkocsik. Az 1981-es Bábolnai Napokon már a hazai gyártású PKG-30 petrencekészítő gépet is láthatták az érdeklődők a kiállított gépek között. A jelzett időszakban a Hesston gyármányok mellett megjelentek a Mc Kee típusok is.  

 
                     Hesston Stak Hand 60 A petrencekészítő
                          (Amerikai Egyesült Államok, Hesston Co.)                                                                                            

  Vontatott kivitelű, egytengelyes munkagép. A renden lévő terményt nagy sebességgel forgó lengõlapátok veszik fel és juttatják a befúvó csatornán keresztül a présszekrnybe. A lengőlapátok speciális késekkel helyettesítve a berendezés vágására is alkalmas (pl.kukoricaszár betakarítása esetén). Az aprított szárállomány a fúvótornyon át a présszekrénybe jut. A szekrény elején elhelyezett terelőlemez segíti a befúvott anyag egyenletes elterítését.A szekrény két részbõl áll, a felsõ része hidraulikus úton lefelé mozgatható,ezáltal préseli össze a befúvatott terményt. Egy-egy kazal készítése során 3-8-szor présel a takarmány nedvességtartalmától függõen. A kazal kirakása a következõ módon történik: a gép a szekrényt hidraulikus úton hátrabillenti, a hátsó ajtót kinyitja, majd a kihordólánc elindításával a kazlat kicsúsztatja a tarlóra. A kazal 2-3 napi üllepedés után a Stack-Mover szállítókocsival szállítható.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
             Hesston Stak Mover 60 A petrenceszállító pótkocsi
                             (Amerikai Egyesült Államok, Hesston Co.)  
                                                                                    

  A kazalszállító egytengelyes, billenthető, lehordószerkezettel rendelkező rakfelületű vontatott munkagép. A szállítókocsival a kazalt megközelítőleg 2-3 perc alatt lehet felrakni, illetve lerakni. A kazal felszedésekor a traktor után kapcsolt szállítókocsival rátolatnak a kazalra. A kocsi rakfelületét emelő hidraulika segítségével hátrabillentik, bekapcsolják a fenéklánc hajtását, majd a kocsit a kazal alá tolatva, azt megemeli és felcsúsztatja a rakfelületére. Amikor a kazal a szállítókocsira került, a hajtást kikapcsolják és a rakfelületet visszabillentik, ezután a kazal a kívánt helyre szállítható. A rakomány lerakása hasonló módon történik, csupán a fenéklánc mozgatás irányát kell megváltoztatni. Érdekesség, hogy a petrenceszállító kocsi rakfelületéből tehergépkocsi felépítmény is készült, mégpedig az IFA W50 L típusú tehergépkocsira, melyről a Archív fotók linkre kattintva láthatók felvételek.
 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
      Hesston Stak Feeder 60 A petrencekiosztó-szállító pótkocsi
                             (Amerikai Egyesült Államok, Hesston Co.)                                                                                                                    

  A Stak Feeder 60 A típusú adapteren egy hidromotoros meghajtású kasza lefelé haladva levág egy szeletet a petrencéből. A lehullott anyagot a keresztben elhelyezett kaparóláncos szállítószalag balra hordja ki. A kasza fogásmélysége 20-40 cm. Kiosztás közben az erőgép a kocsit lassan vontatja, így az anyag a földön rendet képez. A kiosztáshoz 60 LE teljesítményû 540 l/min. TLT fordulatszámú, kettős működésű hidraulikával rendelkező erőgép szükséges. A beállított fogásvastagságokkal 0,8-5,8 kg/m rendfolyóméter tömeget lehet elérni 2,5 km/óra haladási sebességgel. A kiosztószerkezet üzemi teljesítménye 0,5 km szállítási távolság esetén 2,4-2,6 km/órahaladási sebesség mellett 2,36 t/óra.
                                      
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                     Mc Kee Stack 'n' Mover 1200 petrencekészítő
                              (Amerikai Egyesült Államok, Mc Kee)
                                                                                               

  A petrencekészítő gépcsoport rendfelszedő berendezése a gyűjtőkocsi elé kapcsolt rendfelszedő-aprító gép. A dobóventillátorral összeépített tárcsás szecskázó a tépett szálastakarmányt irányított áramban fujja a kocsi rakterébe. A lemezborítású petrencekészítő kocsiba az anyag a természetes rázódás következtében gravitációs úton ülepedik és tömörödik. Az átlagosan 5-6 tonnás kész petrencék a kocsi hátsó ajtajának kinyitása után a rakfelület billentésével és a fenéklánc működtetésével a tarlóra helyezhetők.
                                                                                         
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                          PKG-30 petrencekészítő gépcsoport
                 (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                          

  A felszedő egység a rendről felszedett terményt a dobóventillátorba továbbítja, amely azt felaprítja és nagy sebességgel a továbbítócsőbe dobja. Az áramló termény az etető csővég mozgatása következtében a kamrát teljes térfogatában megtölti. A tömörítést segíti a rugózatlan alváz rázóhatása is. A kész petrence a kamra hátsó ajtajának kinyitása után az alváz billentésével a talajra rakható. A lerakott petrencék felszedéséhez és szállításához a petrenceképző és a szállító egység oldal és tetőelemeit, valamint az etetőcsövet le kell szerelni. A felszedés a billentett alváz hátramenetében történik.
                                          
Műszaki adatok Archív fotók Prospektus   Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó