Szántóföldi permetezőgépek, permetlékészítő gépek 

   A szántóföldi permetezők a vegyszeres növényvédelem eszközei, alkalmazásuk már 1950-es évek elején megkezdődött. Az üzemeltető jármű és a permetezőgép kapcsolata szerint alapvetően négy típust különböztethetünk meg: vontatott, függesztett, rászerelt, felépítményes. A szórókeret elhelyezkedése és függőleges mozgathatósága szerint is csoportokba sorolhatók. A szórókeret lehet magán a permetezőgépen, vagy az üzemeltető erőgépen. Mozgathatóság szerint a szórószerkezet lehet fix vagy fel-le mozgatható (hidraulikusan vagy kézi úton). A vontatott gépek általában mozgatható kerettel készülnek, mivel így sokféle kultúrában és különböző növénymagasságok esetén lehet alkalmazni őket. Vannak azonban fix szórókeretes típusok is (pl.:SP-2002, AS-2-18), melyekkel leginkább magágykészítés előtti vegyszerezést szoktak végezni, de tavaszi gyomirtásban (pl.: búza, árpa) is jól használhatók. Szórókeretjüket kerekek támasztják alá. A vontatott típusoknál még meg kell említeni, hogy tartálykocsikat (pl.: DETK, Huniper 5500) is szoktak alkalmazni permetezésre a megfelelő szórókeret felszerelésével, de csak igen ritkán. A szántóföldi függesztett változatok az 1989-ig tartó időszakban nem igazán terjedtek el, néhány hazai (pl.:FNSP-2 Debrecenből) és külföldi (pl.:Rau) gép dolgozott csak. Inkább a gyümölcs és szőlőtermesztésben használtak kis tartálytérfogatú, függesztett permetezőket.
   A vontatott szántóföldi permetezők pályafutása a Debrecenben készült Rapidtox típussal kezdődött az 50-es évek elején. A hatvanas években megjelentek a továbbfejlesztett változatok Rapidtox II valamint Rapidtox Super típusjellel. Debrecenben sorozatosan folyt az újabb és újabb típusok tervezése kifejlesztése, melynek eredményeként (állítólag német közreműködéssel) az 1970-es évek elején megszületett a K-20-as permetező, mely még a rendszerváltás után is gyártásban maradt. Két munkaszélességben készült, 16 és 18 méteres szórókerettel. Ezen jól bevált típusból kiindulva újabb debreceni permetezők készültek: Kertitox Favorit, Novor 2003/S, Kertitox Góliát 1-V (az IFA tehergépkocsira készült Góliát vontatott változata), Kertitox Viktória K35/22 M és K35/24 M. Ezek közül a Favorit került újabb továbbfejlesztésre és 1987-től már Kertitox FAVORIT F-30/24S és F-30/24SM típusjellel, új szórókerettel, kerekekkel és tartállyal készült egészen 1990-ig. A másik nagy permetezőgép-gyártó a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság (HKG), mely hol saját fejlesztéssel, hol licenszvásárlásokkal készítette korszerű gépeit. A vontatott változatok közül a Huniper 5000-es a hazai Huniper család első tagja melyet szorosan követett a hasonló kialakítású Huniper-3000 típus. Mindegyik változat készült tandem futóműves kivitelben, 18 illetve 24 méteres munkaszélességgel.. A külföldi permetezők összegyűjtése már nehezebb feladat, mivel a termelési rendszerek rengeteget hoztak be kipróbálásra és ezek közül csak kevés maradt meg tartósan mezőgazdaságunkban. Ezek leginkább Rau, Hardi és Evrard típusok voltak. Néhány a teljesség igénye nélkül a 80-as évekből: Amazone Superjet-1600 H24 (Német), Degania Sleeve Boom (Izrael) Hardi Twin (Dánia), Rau-3500 és Rau 14 GV (Német), HSK-1000 (NDK), Innovo Exact (Angol) Evrard Pul 3200 DPA SP (Francia), Vicon LS-3600 (Holland).
    Felépítményes és rászerelt permetezőket már az 1950-es évek elejétől alkalmaztak. Az RS-09-es eszközhordozó traktor a permetezéses növényvédelem munkáiból is jócskán kivette a részét a gyárilag hozzá készített S-293-as, kéttartályos permetezővel. A szórókeretet a traktor elejére vagy hátuljára lehetett felszerelni. A felépítményekhez nagy munkaszélességű szórókeretek készültek. A két legfontosabb ilyen típus az IFA W50 LA/Z tehergépkocsira szerelhető Kertitox Góliát és Globál, melyeknél a tartály a tehergépkocsi rakfelületének helyén található, a szórókeret pedig a Góliátnál vontatott, a Globálnál függesztett, állítható magasságú. Ezekhez hasonló, viszont traktorra szerelhető permetező is készült Debrecenben AS-4/24 típusjellel, melynek alapgépe a T-150K traktor. Olyan rászerelt változatok is készültek, melyeket csak traktorokra (esetleg talajművelő gépre) lehet felszerelni és általában talajmunkával (pl.: szántás, tárcsázás, magágykészítés) egybekötve alkalmasak a vegyszer talajfelszínre juttatására. Szórókereteik kisebb munkaszélességűek és a talajművelő gépre vagy az üzemeltető traktorra lehet őket felszerelni. A debreceni Mezőgép ilyen típusú permetezőt is gyártott Kertitox 2001 típusjellel a Rába-Steiger traktorokhoz. A legelterjedtebb és legtöbbet használt ilyen gépek a HKG Huniper 1000-es és 2000-es rászerelt permetezők. Az 1000-es típus két tartályból és egy keskeny munkaszélességű szórókeretből áll. A tartályokat általában a traktor orrára, vagy a motorház két oldalára rögzítették, a szórókeretet pedig a traktor elejére helyezték, de létezett hátulra szerelhető 18 méteres szórókerettel is. A Huniper 2000-es már egytartályos típus, leginkább a Rába-180.0, Rába-Steiger 245 és 250 valamint a T150-K traktorok hátuljára szerelték őket, a szórókeret vagy a traktor orrára vagy pedig a talajművelő gép első művelőelem tartó keretére került. Kisebb módosításokkal talajművelő gépekre is fel lehet szerelni (pl.: talajlazítóra), de előszeretettel használták  a Huniper 2000-es tartályát már permetezőkre is, mint például az SP-2002-esre. A Huniper 2000-eshez hasonló rászerelt permetezőt készítettek Debrecenben Kertitox 3001 típusjellel.
    Habár a folyékony műtrágyázás a Tápanyagvisszapótlás témához tartozik, mégis itt kell tárgyalni, mivel a szántóföldi permetezőgépek módosított típusaival végezhető. Sokszor a típusnév melletti "M" betű jelzi, hogy az adott gép alkalmas-e folyékony műtrágya kijuttatására. Ilyen gép például a vontatott változatok közül a Kertitox Favorit F-20/18 S és SM és a Huniper 5500 tartálykocsi szórókerettel felszerelve, a felépítményesek közül pedig a Kertitox Góliát M és a Globál M, a rászereltek közül meg a Huniper-1000, 2000, AS-4/24. 
   Az egyetlen egy önjáró szántóföldi permetező, amely a Debreceni Mezőgép terméke 1987-ben került kifejlesztésre. Az MTZ-550-es és MTZ-80-as traktorból kialakított megnövelt hasmagasságú önjáró növényvédő gép1,5-2 méter növénymagasságig teszi lehetővé különböző szántóföldi növényi kultúrákban, a permetezési és folyékony műtrágyaszórási munkákat. A Gépet a Debreceni Mezőgép, az MGI és a KSZE termelési Rendszer közösen fejlesztette ki. Hidas felépítésű berendezés, mely 1450 mm hasmagasságú. Első és hátsó kerekek nyomvonalában, azok között helyezték el a tartályokat, melyek együtt 3000 liter folyadékot tudnak befogadni. A meghajtás a traktor járószerkezetéről lánchajtás segítségével történik, nyomtáva 1800-2160 mm között állítható, a 18 méter széles szórókeret magassága 0,5- és 2 méter között állítható.

 
                        Rapidtox Super növényvédő gépcsalád
          (Magyar Népköztársaság, Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár)
                                                                                   

  A RAPIDTOX Super gépcsaládot a RAPIDTOX-II, RAPIDTOX-II/1, valamint a külföldi permetező gépeken nyert széleskrű tapasztalatok alapján alakították ki. Kialakításánál figyelembe vették a különböző munkaműveletekre történő, lehető legegyszerűbb és leggyorsabb átszerelési lehetőséget. A permetlé utántöltés idejét igyekeztek csökkenteni, azon keresztül, hogy a permetezőgéptől függetlenítették a tartályt, és külön utánfutó kocsiként alakították ki. Ez lehetővé teszi a váltott tartálykocsival történő üzemeltetést. Nem hagyták figyelmen kívül a régi, keskeny utas telepítések gépigényeit sem, ezért vontatott kivitelű gépet is gyártanak. A gazdasági szempontokat is szem előtt tartották, ezért a komplett növényvédő gépet egységeire bontották, így lehetővé vált, hogy minden felhasználó az igényeinek megfelelően választhasson gépet magának.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                         Novor-1005 szántóföldi permetezőgép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Veszprém)
                                                                                   

  A Novor-1005 vontatott szántóföldi permetezőgéppel a szántóföldi kultúráknál alkalmazható valamennyi permetezési műveletet el lehet végezni, ezen túlmenően a gép műszaki jellemzői lehetővé teszik a zöldségfélék és egyéb speciális kultúrák egyes védekezési munkáinak szakszerű elvégzését is. A gép előnye a könnyű szerkezeti felépítés, így a kedvezőtlen talajviszonyok között is megfelelő teljesítménnyel üzemeltethető. A mechanikus távvezérlő berendezés a szórószerkezet kényelmes és pontos zárását és a nyomás egyszerű beállítását biztosítja. A permetezéshez szükséges permetlé szállítását és a permetcseppképzéshez szükséges nyomás előállítását a középnyomású membránszivattyú végzi. A folyadék megfelelően kialakított szabályozó és elosztó berendezéseken, csővezetéken jut a szórófejekbe, ahol cseppekre bomlik. A gép kezelése és karbantartása egyszerű és könnyen elvégezhető.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                            SP-2002 szántóföldi permetezőgép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Veszprém)
                                                                                   

  Az SP-2002 vontatott permetezőgép szántóföldi kultúrák permetezésére, elsősorban kukoricaültetvények vegyszeres gyomirtására alkalmas. A gép alváza idomacélból készül és a traktorhoz merev vonórúddal kapcsolódik. A futómű tandem-szerű, 4 gumiabroncsú kerékkel és légfékkel van felszerelve. A gép alvázán van elhelyezve az üvegszállal erősített poliészter alapanyagú permetlétartály. A szántóföldi vonókeretet munka közben kerekek támasztják alá, amelyeket szállításkor le kell szerelni. A szórókeret a gépváza mellé hajtható és ott rögzíthető. A szivattyú Alcero 207 típusú, amely közvetlenül a traktor TLT-jére van felszerelve. A szórókeretre kisnyomású ütközőlapos, örvénykamrás szórófejek vannak felszerelve.

 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                            AS-2-18 szántóföldi permetezőgép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Veszprém)
                                                                                   

  A ROBIX Veszprémi Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat terméke az AS-2-18 vontatott kivitelű, kisnyomású, szántóföldi permetezőgép, szántóföldi kultúrák felülpermetezésére készült. Alkalmas továbbá növényvédő és gyomírtó szerek, szuszpenzió, emulzió, vagy oldat formájában történõ kiszórására a növény 15 cm-es magasságáig. Tartálya üvegszál erősítésű poliészter. Tandem elrendezésű, kéttengelyes, 4 gumiabroncsú kerékkel ellátott futóműve légfékkel van szerelve. Szórókerete hidraulikus emelésű-süllyesztésű, a nyitás és zárás kézzel történik. A szórókeretet kettő darab mankókerék támasztja alá.

 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                RSP-3001 permetező adapter
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Veszprém)
                                                                                   

  Az RSP-3001 szántóföldi permetező adapter a Herriau AM-6 eszközhordozó alapgépre szerelhető és szántóföldi kultúrák permetezésére alkalmas. Hajtási teljesítményigénye 8 kW. A 2800 literes üvegszállal erősített poliészter permetlétartályban 3 db hidraulikus keverőfej biztosítja a folyadék keverését. Két darab görgős szivattyú szállítja a permetlevet a szórófejekhez. A nyomásszabályozó szelep, a kapcsoló armatúra és a manométer a fülkében vannak elhelyezve. A szivattyúk üzemi nyomása 0,5 MPa, szállítási teljesítményük egyenként 165 dm3/min. Az 1800 cm munkaszélességű szántóföldi szórókereten 36 darab TeeJet típusú ütközőlapos vagy cirkulációs szórófej van. A szórásteljesítmény a szórófejbetétek cseréjével változtatható. A gép hektárszámláló berendezéssel van felszerelve.
  Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                         Huniper 1000 permetező felépítmény
           (Magyar Népköztársaság, Herceghalmi Kísérleti Gazdaság)
                                                                                   

  A Huniper 1000 egymenetes permetező és N-oldat kijuttató alapgép. Felszerelhető Mtz, Fiatagri, John Deere, Zetor Crystal és Fortschritt ZT típusú traktorokra. 2 db 500 literes üvegszál erősítésű poliészter tartály szolgál a vegyszerek tárolására. A folyadék továbbítást  Hypro centrifugálszivattyú végzi. A Huniper 1000 alapgépet üzemeltető erőgép felszerelhető a következő kijuttató berendezésekkel: permetező orrkeret, sávpermetező egység vetőgépekhez, KSMK sorközművelő kultivátorokhoz folyékonyműtrágya injektáló berendezés, 18 méter széles önbeálló lengéscsillapított, kézi nyitású-zárású, hidraulikusan emelhető-süllyeszthető permetező szórókeret, mely a traktor hátuljára szerelhető. A folyadék kijuttatás sebességtől független szabályozású, 1 sebességfokozaton belül.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                         Huniper 2000 permetező felépítmény
           (Magyar Népköztársaság, Herceghalmi Kísérleti Gazdaság)
                                                                                   

  A permetezőgép a Rába-245, Rába-180.0, K-701 vagy T-150K traktorokra szerelhető és szántáselmunkálással egyidőben végezhető felületpermetezésre alkalmas. Az erőgép hátsó tengelye fölött helyezhető el a 2000 literes tartály és a hidraulikus szivattyú. A permetlét TeeJet típusú réses szórófejek juttatják ki, amelyek szögacélból hegesztett csőfelfüggesztőn vannak elhelyezve. A kombinátorhoz rögzített szántóföldi szórócső a kombinátor szélső tagjának csuklós kialakítása következtében azzal együtt követi a talajt. A szállítási helyzetben a kerettagok felhajthatók.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                       Huniper 3000 szántóföldi permetezőgép
           (Magyar Népköztársaság, Herceghalmi Kísérleti Gazdaság)
                                                                                   

  A permetezőgépet 4-féle változatban fejlesztette ki és gyártotta a HKG. Vegyszerek és folyékony műtrágyák kijuttatására alkalmas. Tartálya üvegszál erõsítésű poliészterbõl készült. A permetlé továbbításhoz nagy teljesítményű Hypro márkájú 6 membrános centrifugál szivattyúval szerelték. Szórókerete önbeálló, lengéscsillapított, kézi nyitású és zárású, hidraulikával emelhető illetve süllyeszthető. A hossz és keresztirányú szórásegyenetlensége nem haladja meg a 10 %-ot. A permetlé kijuttatás sebességtől független szabályozású. A tandem futómûves változat nagyobb munkasebességet biztosított egyenetlen talajon is. A permetezőnek készült Holland-Magyar Kooperációba gyártott változata is HKG-HD Huniper-3000 néven, melyhez a szórókeretet a Holland Hoegen-Dijkhof cég gyártotta 18, 24 és 25 méter széles változatban.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                          Kertitox-2001 permetező felépítmény
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Debrecen)
                                                                                   

  A felépítményes herbicidszóró gép a Rába-245 traktorra szerelhető és felületpermetezésre alkalmas. A motorház két oldalán egyenként 1000 liter befogadóképességű tartály található, amelyek hegesztett acélszerkezetre vannak erősítve, amely a traktor alvázára csavarkötéssel csatlakozik . A permetlészivattyút működtető hidromotor a hajtást a traktor hidraulikarendszeréről kapja. A két tartály a szívóvezetéken van összekötve, így azok egyszerre üríthetők és tölthetők. A permetlé kijuttatását szűrővel és visszacsapó szeleppel ellátott fúvókák végzik. A fúvókák anyaga kerámia. A szórókeret talajtól mért magassága nem változtatható. Szállítási helyzetben a szórókeret két oldala egy-egy csuklópont körül függőleges síkban elforgatva a traktorkabin mellé felhajtható.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                    Kertitox K-20/18 szántóföldi permetezőgép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Debrecen)
                                                                                   

  A vontatott permetezőgép szántóföldi síkpermetezésre alkalmas. Az alváz első részén található a kardánnal összekapcsolható hajtómű, amely a szivattyút hajtja meg. Középen található a hengeres alakú műanyag tartály, amely acélpántokkal van felerősítve. A hátsó részen található a szórókeret, amelynek magasságát hidraulikusan lehet állítani. A keret 18 méter széles, oldalanként két-két csuklópont körül elforgatható és munka-, illetve szállítási helyzetbe csapokkal rögzíthető. A csőfelfüggesztőre van erősítve a PVC szórócső, réses rendszerű szórófejekkel, melyek szűrővel és csepegésgátló golyós visszacsapó szeleppel vannak felszerelve.

 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                Kertitox FAVORIT szántóföldi permetezőgépek
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Debrecen)
                                                                                   

   A gyakorlatban jól bevált KERTITOX szántóföldi permetezőgép család továbbfejlesztett változatai a KERTITOX-FAVORIT típusjelű szántóföldi permetezőgépek (F-30/24S és F-30/24S M). Mindkét változat alkalmas peszticidek és oldott műtrágyák (nitrogén oldatok) permetezésére, míg az SM típusú géppel szuszpenziós műtrágyák is kijuttathatók. A nagy hasmagasság, keskeny abroncsméret és nyomtávállítási lehetőség, valamint a nagy munkaszélesség és magas szórókeret állítási lehetőség alkalmassá teszi a gépeket alap műtrágyázásra, különféle pre- és postemergens kezelésekre, állomány kezelésekre művelőutas, művelőnyomos termesztési módokban, keskenysoros kultúrákban, mint pl. cukorrépa. A gépek nagy előnye kezelésük kényelmében, a nagy tartálytérfogatban, valamint az egy személy által kezelhető üzembiztos kivitelben van. A gép gyártása 1987-től 1990-ig tartott.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
             Kertitox Viktória K-35/24 szántóföldi permetezőgép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Debrecen)
                                                                                   

  A vontatott, egytengelyes permetező és folyékonyműtrágya szórógép növényvédőszerek és folyékony műtrágyák talajfelszínre történő kijuttatására szolgál. A folyadékot kardánhajtású Hypro 9006 C típusú centrifugálszivattyú szállítja a nyomóvezetéken és az elosztó-szabályzó egységen keresztül a szórócsövekhez. A nyomóvezetékben áramló folyadék nyomása és mennyisége a nyomóágból leágazó keverőág fojtása révén szabályozható. A mérlegrendszerűen kialakított szórókeret függőleges irányú mozgatása és a szórókeret nyitása-csukása hidraulikus munkahengerekkel történik. A szórókeret kereszt- és hosszirányú lengések ellen csillapított. A csőfelfüggesztő keret két önálló szórócsövet tartalmaz, egyik a permetlevek, másik a folyékony műtrágyák kiszórására szolgál. A folyékony műtrágyák kiszórására kialakított két szórócsőszakaszhoz külön-külön nyomócső csatlakozik.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
              Kertitox Góliát 1és 1-M permetező felépítmények
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Debrecen)
                                                                                   

  Kertitox Góliát kemikáliaszórógép az IFA W50 LA/Z teherautóra szerelhető fel, permetlé és folyékony műtrágya (csak az 1-M típus) befogadására alkalmas. Tartálya 4000 literes, melyben a vegyszer keverését kettő hidraulikus keverőfej végzi. A folyadék szállítására hidrosztatikus hajtású centrifugálszivattyú szolgál. A permetezett sávok csatlakoztatását habnyomjelző berendezés segíti. A habanyagot tartalmazó tartályok a kezelőpódium két oldalán vannak. A vontatott szántóföldi szórócső rozsdamentes acélból készül, melynek munkaszélessége 22,5 méter. A permetezőegység szükség esetén kisebb teljesítményű felszívásra is alkalmas.

 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
           Kertitox Globál és Globál M permetező felépítmények
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Debrecen)
                                                                                   

  Ezt a permetező felépítményt Magyar és NDK szakemberek közösen fejlesztették ki IFA-W50 LA/Z tehergépkocsikra, és a sorozatgyártást a Debreceni Mezőgép Vállalat végezte. Ebből a típusból több ezer darabot exportált a gyártó az NDK-ba. Alkalmas szántóföldi kultúrák növényvédelmére és folyékony műtrágya nagy területteljesítményű kijuttatásra. Az egy ponton függesztett, önbeálló talajbeverődés ellen is biztosított szórókeret, és a sorjelölő berendezés biztosítja a kihagyást és a túlfedést kizáró munkavégzést. A permetezőgép kezelőszerve magában foglalja mindazokat az elemeket, melyek az egész berendezés üzemeltetéséhez, a szórókeret nyitásához zárásához, a permetlérendszer üzemi nyomásának beállításához, a szórócső jobb és bal oldali szakaszainak nyitásához és zárásához, szükségesek. Permetlétartály anyaga üvegszál erősítésű poliészter. A gépet 1979-től 1989-ig gyártották.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                                  HP-01 hidas permetezőgép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Debrecen)
                                                                                   

  A hidas traktor és a rászerelhető munkavégző egységei szántóföldi és kertészeti növények védelmét, illetve tápanyag utánpótlását végzik a vegetáció meghatározott szakaszaiban. A gép megnövelt szabad magassága 1,45 méteres növénymagasságig teszi lehetővé a különböző munkaműveleteket, melyek kiterjednek a növényvédő permetezésre, folyékony műtrágya kijuttatására és sorközműveléssel egybekötött injektálására, valamint KPE tömlős csévélődobos öntözőberendezések üzemeltetésére magas szántóföldi kultúrákban is.
 Műszaki adatok   Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                      Lestradet PAM szántóföldi permetezőgép
                                           (Franciaország)
                                                                                   

  A gép alkalmazási területe: folyékony növényvédõ szerek és folyékony műtrágyák-szuszpenziók szántóföldi kijuttatása. A permetezőgép keréknyomtáva és a szórókeret magassága állítható, hasmagassága 55 cm, így alkalmas a növények kelés utáni felülkezelésére is. A szórókereten elhelyezett fúvókatartókba egyszerre 4 különbözõ szórásteljesítményű fúvóka építhető be, csepegésgátlóval. A fúvókatartók revolver-rendszerűen elfogadhatók, ezáltal a dózis, illetve a szóráskúpszög szerinti átállítás nagyon rövid idő alatt elvégezhető. A folyékony műtrágya kijuttatására külön rendszer szolgál 24 m szélességig. A gép rendelkezik saját vegyszerbekeverő és felszívó egységgel. A vontatásnál jelentkező sebességingadozásokat és szórókeret-billentést automatikus rendszer egyenlíti ki. A géphez tartozó monitoron a permetezés valamennyi paramétere állandóan szemmel tartható és rögzíthető.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                             PEMIX-1001 permetlékészítő gép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Veszprém)
                                                                                   

  A PEMIX-1001 traktorvontatású, legalább 5 t teherbírású pótkocsira építhető, folyamatos üzemű permetlékészítő berendezés. A víztartályból a vizet nagyteljesítményű szivattyú nyomja a keverőtérbe, s ott elegyedik az adagoló szivattyú szállította törzsoldattal. A két, korrózióálló lemezből készült keverőtartály biztosítja a folyamatos üzemet. Amíg az egyik tartályból kifogy a törzsoldat, addíg a vízszivattyú mellékágon keresztül feltölti a másik keverőtartályt, s abban az újabb törzsoldat elkészíthető. Egyidejűleg 3-4 féle védekezőszer keverése végezhető el. A folyadék útja 2 db háromjáratú csappal vezérelhető. A víz- és a törzsoldat szivattyú tengelye összeépített, ezáltal biztosított az állandó keverési arány. A gép működtetése egyszerű, a homogenizálást állandó üzemmel, a töltést vezérelhetően, hidraulikus hajtással végzi.
  Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                             PEMIX-1002 permetlékészítő gép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Veszprém)
                                                                                   

  A berendezés muködtetése hidraulikusan történik az erőgép TLT-jére szerelt olajszivattyú segítségével. A vázszerkezetre szerelték a lemezből hegesztett 3000 literes víztartályt, a lemezből készült keverőtartályt és a hidraulikus kör olajtartályát. A vázszerkezetre erősítették a két db centrifugálszivattyút, a szívó- és nyomótömlő csatlakozókkal. A víztartály feltöltését az egyik hidromotorral hajtott centrifugálszivattyú végzi és ezzel tölthető fel vízzel a keverőtartály is. A keverőtartály fedelén levő töltőnyíláson adagolható be a növényvédőszer. A vegyszer és a víz elkeverése 2 db keverőtárcsával történik. A permetlevet külön hidromotoros centrifugálszivattyú nyomja a növényvédő gép tartályába. A hidraulikarendszer reteszelése egyidejűleg csak az egyik centrifugálszivattyú működtetését teszi lehetővé, a keverőtárcsák üzemeltetése viszont független a víz- és permetlészivattyúétól.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                              MOBIMIX-1 permetlékészítő gép
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Debrecen)
                                                                                   

  A MOBIMIX-1 permetlékeverő berendezés permetlé készítésére és földi-, illetve légi növényvédőgépek permetlével való feltöltésére alkalmas. A vontatott kivitelű gép alváza tandemkerekű futóműre van felszerelve. Az alvázon helyezkedik el a 8000 literes műanyagból készült víztartály, valamint - a gép elején - a keverőberendezés. A víz- és törzsoldatszivattyú és a keverőtartályok alján elhelyezett keverőtárcsák hajtása kétütemű, kéthengeres Otto-motorról történik. A folyadékáramlás (víz, törzsoldat, permetlé) útját szabályozó csaptelepeket vezérlőtárcsával lehet a kívánt üzemmódnak megfelelően állítani. A permetlé koncentrációjának beállítását negyedköríven mozgó szabályozó kar segítségével lehet állítani. A két keverőtartályban felváltva is készülhet törzsoldat, amely a folyamatos üzemelést segíti. A töltőcsőben áramló törzsoldat a vízzel keveredve permetlevet képez.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó