Szántáselmunkálás és magágykészítés

    A magágykészítés a vetés előtti legfontosabb feladat. Tavasszal és ősszel, valamint attól függően, hogy szántásos vagy forgatás nélküli talajművelést alkalmazunk, más és más típusú magágykészítő gépre van szükség. Vannak kifejezetten szántáselmunkáló és magágykészítő gépek, de más talajművelő eszközök (tárcsa, nehézkultivátor, kombinált talajlazítók) is alkalmasak magágy készítésére. Ezek a gépek általában tarlóhántó eszközök is és a forgatás nélküli művelés alapgépei. melyek a Tarlóhántás és talajlazítás témában kerülnek bemutatásra.
    A szántáselmunkálás gépesítése már a lánctalpas traktorok idejében megkezdődött, de nagy súlyuk miatt igencsak tömörítették a talajt. A gumikerekes traktorok már alkalmasak voltak megfelelő minőségű magágykészítési munkák elvégzésére. Kezdetben a lovas eszközöket húzták, simítót, boronát, hengert, amelyekből jó néhányat egymás mellé kellett kapcsolni, hogy a traktorok teljesítménye ki legyen használva. Így jelentek meg  az első vonógerendák, amikből készült hagyományos vontatott, kerekes vontatott és függesztett típus is. A talajsimítókat általában a gazdaságok maguk készítették fából (eleinte a szekéroldal is megfelelt), de legtöbbször a vonórudakat is. A környei Kombinát hasonlóan járt el, de olyan simítót fejlesztett ki, amelyet később más gazdaságok részére is gyártott már. Ez a híres KS típusú talajegyengető, amelyből többféle munkaszélességű változat is készült, összekapcsolásukból pedig akár 12 vagy 16 méteres simítót is lehetett készíteni (KS-12, KS-16). A másik hagyományos magágykészítő eszköz a fogasborona, amelyből három változat létezik: könnyű, középnehéz és nehéz. A boronafogak típusa is változhat, lehet például egyenes, hajlított végű vagy kanalas. A boronatagokat a simítókhoz hasonlóan egymás mellé kapcsolták és vonógerendával üzemeltették őket. A legelterjedtebbek a Rába gyár HMB és ÖMB boronái voltak, amelyek számtalan változatban készültek és itt készült hozzájuk a vonógerenda is.
    A simító és a borona egymás elé vagy mögé kapcsolásával megjelentek a kombinált magágykészítő gépek elődei. Rendszerint ezeket is elkészítették maguknak a gazdaságok és a TSZ-ek. Általában eszközhordókat készítettek, amikre simítót és boronát szereltek. Szántáselmunkálásnál elöl volt a simító, utána a borona, magágykészítésnél pedig fordítva. A gépgyártók közül a környei kombinát gyártott talajsimítót S2-H/R típusjellel, melyen már pálcás hengerborona is volt. Sok helyen azonban a hátsó hengerborona sort fogasborona tagokra cserélték, így finomabb magágyat lehetett vele készíteni. Az alaptípus inkább csak szántáselmunkálásra volt jó, vagy a magágykészítés első fázisához. Az őszi vetésű növények magágykészítésre általában nehéz magágykészítőnek használtak amelyek egyik legjellegzetesebb típusa a magyar gyártmányú VNK-3,2 típus amelyet a hetvenes évek elején kezdtek bevezetni hazánkban. Külföldi importból is kerültek be nehéz magágykészítők pl. a John Deere-925 AH 4,5 méter munkaszélességű típus, vagy a Német Rau Multitiller cserélhető variálható művelőelemekből álló magágykészítő.
    Az "igényesebb" növények finomabb és mélyebb magágyat igényelnek, amelyet nem lehet csak simítóval és boronával elkészíteni. Szükség volt olyan kombinált magágykészítő gépekre, amelyek egy menetben elvégzik a talajfelszín egyengetését, a lazítást és porhanyítást,
valamint a visszatömörítést. Az egyengetést továbbra is simítók végezték, de általában kisebbek és rugós felfüggesztésűek (egyengetőlemezek). A lazítást és porhanyítást kultivátorkapák, rugós boronafogak, hagyományos boronatagok, illetve ásó- vagy forgóborona végzi, a tömörítést pedig leginkább pálcás hengerborona. A boronatagokkal, vagy kultivátorkapákkal vagy rugós boronafogakkal felszerelt magágykészítőket kombinátoroknak nevezik és a legelterjedtebb magágykészítő gépek. Magyarországon többféle változatukat gyártották közülük a legismertebb az MC-4 és MC-6 függesztett típusok voltak. Eleinte importból kevés származott (pl.: Regent STW, Kondor, Accord, KPSz-4, 56-KON 800), viszont licenszet azt vásároltunk az NSZK RAU cégtől, amely révén Kecskeméten megkezdődött a RAU Kombimat típusú magágykészítők gyártása függesztett és félig függesztett kivitelben. A Kombimat utódja az ugyancsak Kecskeméten gyártott Unimat típus, amely felépítésben azonos elődjével, de ezen már csak rugós kapákat alkalmaztak. Eleinte csak a 8,4 m széles, félig függesztett változatot gyártották, csak később kezdődött meg a kisebb munkaszélességű, függesztett változatok gyártása. Szintén Kecskeméten gyártották a nagy munkaszélességű, hazai fejlesztésű KOMBI magágykészítő gépet, melyet lehetett függesztett, vagy függesztőkeretre szerelve vontatott gépként is használni. Importból származó az 56-KON 800, függesztett, 8 m munkaszélességű kombinátor, amelyet Csehszlovákiában gyártottak.
    Hazai fejlesztésű magágykészítő gép az ásóborona, amelyet leginkább vegyszerbekeverésre használnak. A környei Mezőgazdasági Kombinát és a Mezőgép Kecskemét volt a két legnagyobb ásóborona-gyártó vállalat. Készültek függesztett és félig függesztett változatok, sokféle munkaszélességben és kivitelben, szántóföldi és gyümölcstermesztési alkalmazásra egyaránt. A Környén gyártott ásóborona család az FK nevet viselte és 5-féle változatban készült. Kettő keskeny, függesztett típus sorközművelésre, valamint három félig függesztett változat szántóföldi munkákhoz. Kecskeméten két ásóborona-család is készült. Az egyik a RÁB, amely Rabewerk licensz alapján készült. Ezekből is készültek sorközművelő, és széles, szántóföldi típusok. A másik itt gyártott ásóborona a KÁB típus, mely kicsit különbözik a RÁB típusoktól. Az egy sor pálcás hengerborona helyett két sor található rajta, valamint a boronatagok menetirányhoz viszonyított állása pont ellentétes a két változatnál. A hazai gyártású ásóboronák mellett az itthoni gyártás beindulása előtt importált ásóboronák között talán a legtöbbet használt és legnépszerűbb típusok a Hankmo-120, 192, 252 és 360 voltak.
   A hazai mezőgépgyártás egyedi termékei közé tartozik a forgóborona is. Ezen a magágykészítő gépen a művelőelemek talajhajtott csillagkerekek. A legismertebb ilyen gép a KRM-8,4 de készült forgóborona kisebb munkaszélességben és függesztett változatban is. Sok került belőle exportra is, mivel ilyen típusú magágykészítőt más országban nem gyártottak. Készült V elrendezésű KRMV típusjelzésű változat is, és 1989-re megjelent a módosított KRM-8,4M, illetve a függesztett FMG-4 változat hasonló művelőelemekből, 100-120 lóerős traktorok után. Külföldi importból az IKR-en keresztül került beszerzésre a Dániai Kongskilde SGB és Kongskilde Germinátor SP-7000, 7 méter munkaszélességben, később a KITE megkezdte az egész Germinátor család hazai bevezetését.
    A szántással egymenetben történő elmunkálás már az 1950-es évek óta foglalkoztatta a mezőgépgyártókat és a gaz
daságokat is. Eleinte csak simítót, gyűrűshengert vagy fogasboronát akasztottak az eke mellé, később azonban már kifejezetten ekéhez kapcsolható, vagy ekére szerelhető elmunkáló gépeket is gyártottak. A rászerelhető típusok leginkább forgóborona-tagok, melyekből minden ekefej mellett 1-1 darab helyezkedik el. Ekéhez kapcsolható elmunkáló gépek közül a leghíresebb és hazánkban sokat használt gép a Fortschritt B-452-es, B-601-es és a RÁBA MMG RSZ-2,5 kapcsolt nehéz szántáselmunkálója. Nem csak eke mellett vontatott, hanem rászerelhető elmunkálók is léteznek. Ilyen lehet például egyszerű tárcsalap, forgóborona tag. Minden ekefej mögé egy-egy darab kerül, és a megforgatott földet egymenetben és jó minőségben elmunkálják. A legjellegzetesebb változata a KRM magágykészítő művelőelemeiből kialakított SZE rotációs szántáselmunkáló. Nagyon modern kialakítású a csillagkerekekből és fogastárcsákból kialakított ADH-092-es Csehszlovák szántáselmunkáló.
    Nem kifejezetten szántáselmunkáló vagy magágykészítő munkagép a gyűrűs-, a rögtörő- és a simahenger, inkább tömörítésre, vetés utáni talajlezárásra és tömörítésre használják őket, mégis itt említeném meg őket. A szántáselmunkálásban akkor használják őket, amikor a szántás után nem közvetlenül történik a magágykészítés és a vetés. Ilyenkor gyűrűshengerrel lezárják a talajfelszínt, és ez megóvja a földet a kiszáradástól, valamint a magágykészítést is megkönnyíti. Előszeretettel kapcsolják őket eke mellé, vagy tárcsás boronák mögé. Magyarországon hengerek Debrecenben készültek, a Debreceni Mezőgazdasági Felszereléseket Gyártó Ipari Szövetkezet által. Itt gyártották az SH és NSH simahengereket, a HG és NHG gyűrűshengereket, valamint az RH-3 rögtörő hengereket. Az időszak legvégén került kialakításra a Kecskeméti mezőgép által a HCS hengercsalád 6 és 12 méteres változatai amelyek cserélhető hengerelemekből álltak. 

 
                         Fogasbrorona levelek és vonógerenda
           (Magyar Népköztársaság, RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár)                                                                                  

  A gerendán kapcsolóhorgok és láncdarabok találhatóak, amelyek segítségével a boronaleveleket a gerendához tudjuk akasztani. A vonórúd egyenlőtlen szárú "L" szelvényű idomacélból, illetve kör alakú acélcsőből készül. A vonórúd több tagból áll, mindegyik tagon 1 db vonóhorog található, és minden taghoz 1 db boronalevél kapcsolható. A gerendához többfajta boronát kapcsolhatunk: nehéz fogasboronát, könnyű, illetve középnehéz fogasboronát vagy magtakaró boronát. A művelendő talaj félesége és állapota változó, emiatt bizonyos esetekben a jó munkaminőséghez nem elegendő csak a borona súlya, ezért ilyenkor pótsúlyozással kell a boronatagok tömegét növelni. A képen csak a boronatagok láthatóak, vonógerenda nélküli, tagonkénti láncos kapcsolással.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                         Fortschritt B-220 / B-230 kombinátor
(Német Demokratikus Köztársaság, VEB Landmaschinenbau Torgau/Elbe)
                                                                                   

  A B-220 és B-230 jelű kombinátorok függesztett kivitelben készülnek. Egyaránt alkalmasak laza, középkötött és kötött talajokon lazításra, porhanyításra. A gép egységből épül fel: rugós kultivátorból és láncos hengerboronából. A kultivátor tartószerkezete szögacélból készül, amelyhez hátul csatlakozik a hengerboronák tartókerete. A gép elején kettő mélységállító kerék található. A gép kiemelése és süllyesztése a traktor hidraulikájával végezhető. A kombinátor üzemeltetéseshez 28-45 lóerős, szabványos hárompont hidraulika rendszerrel felszerelt traktorra van szükség. A művelési szélesség a B-.220 típus esetén 2,5 méter, a B-230 típus esetén pedig 5 méter.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                Fortschritt K-25 kombinátor
(Német Demokratikus Köztársaság, VEB Landmaschinenbau Torgau/Elbe)
                                                                                   

  A K-25 jelű kombinátor vontatott kialakítású munkagép. A szántóföldi művelésben igen gazdaságosan használható különböző talajok lazítására, gyomtalanítására, szántott területek rögtörésére, őszi szántások, tavaszi vetőmagágy előkészítésére. A talajművelő gépek rendszerébe jól illeszkedik be. Széleskörű elterjedése és alkalmazása elsősorban a kedvező kialakításból ered, mert a saraboló kapának, fogasnak és a hengernek együttes munkáját végzi el. A gép tehát egy munkamenetben háromféle munkát végez, így üzelmetetésével jelentős munkaidő és üzemanyag takarítható meg Munkamélysége csavarorsós mechanizmussal szabályozható 50-200 mm mélységben. A gépet munkahelyzetből szállítási helyzetbe és viszont, a traktorvezető üléséből vezérelhető mechanikus rendszerű automata emeli, illetve süllyeszti. Szállítására két darab 6,00×16"-os méretű gumiabroncsozású kerék szolgál.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                     VNK-3,2 nehéz kombinált magágykészítő
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                  

  A VNK-3,2 gép középkötött és nagyon kötött talajú szántások elmunkálására készült munkaeszköz. A magágykészítő egyszerre három műveletet végez: először aprítja, tömöríti a talajt, utána lazítja, utolsó műveletként ismét aprítja, talajba nyomja a rögöket és felszín alatti tömörítést végez. E hármas feladatnak megfelelően a gép is hármas tagolású. Az acélcső keretszerkezeten az első sorban gyűrűshengereket, a második sorban rugós fogú kultivátorkapákat, a harmadik sorban pedig Croskill csillaghenger elemekből összeállított mélytömörítő hengert helyeztek el. A gép mellső részén a vonószerkezet, hátsó részén a kihelyezett hidraulikus munkahengerrel működtetett szállítószerkezet helyezkedik el. A gép szállításkor két fuvott gumiabroncson gurul. A magágykészítő üzemeltetéséhez 3,0 Mp vonóerőosztályba tartozó, hidraulika karokra erősíthető vonólappal rendelkező traktor szükséges. Tömege 2000 kg. 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                          MC-4 és MC-6 magágykészítő gépek
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                  

  A függesztett vagy féligfüggesztett üzemmódban használható 400, illetve 600 cm munkaszélességű gépek rendeltetése elsősorban tavaszi vetésű növények magágyának előkészítése. Az MC-4 típus 55-77, az MC-6 típus 90-114 LE teljestményű traktorral üzemeltethető 8-12 km/h munkasebesség mellett. Művelőszerszámaik: rugós fogú borona vagy kanalas fogú borona, huzalos, pálcás vagy léces hengerborona. A gépek munkamélysége rugós kultivátorral max. 12 cm, kanalas fogú boronával 3-5 cm. A kereten egymás mögött 4 sorban vannak felszerelve a rugós szerszámok. A keret hátsó gerendájához a párhuzamkaros függesztőszerkezettel csatlakoznak a hengerborona tagok, melyek a lazított és porhanyított talaj felszínét tovább aprítják és tömörítik. A függesztett változat a traktorhoz hárompont függesztőszerkezettel, a féligfüggesztett típus kétpontos függesztőszerkezettel kapcsolódik. Az utóbbinál a farkereket hidraulikus munkahenger működteti.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
               FTM Kombi függesztett kombinált magágykészítő
  (Magyar Népköztársaság, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár)                                                                                  

  Az FTM-Kombi jelű függesztett kombinátor a korszerű talajművelés nélkülözhetetlen munkagépe. Használatával egymenetben biztosíthatjuk a kultivátor gyomtalanító, lazító és a henger rögtörő, tömörítő hatását. Gazdaságosan használható őszi szántások vetőmagágy előkészétísére. Alkalmazása biztosítja a felszántott terület felső rétegének apró, morzsalékos, egyenletes elmunkálását; alsó rétegének szoros kapcsolatát az altalajjal, ami ideális vetőmagágyat jelent. A kultivátor és a hengeregység egymástól függetlenül szabadon követheti a talajegyenlőtlenségeket. A közös kapcsolószerkezet a művelőtagok összekapcsolására és kiemelésére szolgál. Két részből áll, az első és a hátsó tagból. A hátsó tag csőbetéttel csatlakozik az első taghoz, rögzítésére 2 db rugósszorítású rögzítőcsap szolgál. A kapcsolószerkezet főtartó csövére hegesztett függesztőlapokra két-két csappal szerelték fel a rúdtartókat.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                KS-6 vontatott talajegyengető
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  A 600 cm munkaszélességű csúsztató 40 - 81 kW / 55-114 lóerős traktorokkal üzemeltethető. A gép rendeltetése felszín egyengetés, legfőképp kora tavasszal a magágykészítést megelőzően. Művelő elemei kettő egymás mögött elhelyezett (élére állított) vastag fapalló. Az egyengető keresztirányban merev, így jó minőségű egyengetést végez teljes munkaszélességében. Az egyengetés hatékonysága, vagyis a megmozgatott talajmennyiség szabályozása tekercsrugós paralelogrammaszerkezet segítségével történik. Szállításkor a vonó-szállító keret szárnyrészei hátrahajthatók és az egyes egyengető tagok a keretre felrakhatók. Ily módon a gép szállítási szélessége 400 cm-re csökken.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               KS-12 vontatott talajegyengető
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  Az 1200 cm munkaszélességű talajegyengető 114-180 LE teljesítményű erőgépekkel üzemeltethető. Rendeltetése: talajfelszín egyengetés elsősorban tavasszal, a magágykészítést megelőzően. A gép három, egyenként 400 cm munkaszélességű egységből áll. Művelő elemei kettő egymás mögött elhelyezett (élére állított) vastag fapalló. Minden egyes önálló tag a traktorra függesztett vonó-szállító kerethez csatlakozik lánckötéssel. Az egyengetés hatékonysága, vagyis a megmozgatott talajmennyiség szabályozása tekercsrugós előfeszítésű paralelogramma szerkezet segítségével történik. Szállításkor a vonó-szállító keret szárnyrészei hátrahajthatók és az egyes egyengető tagok a keretre felrakhatók. Ily módon a gép szállítási szélessége 400 cm-re csökken.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               KS-16 vontatott talajegyengető
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  Az 1600 cm munkaszélességű talajegyengető 215-245 LE teljesítményű erőgépekkel üzemeltethető. Rendeltetése: talajfelszín egyengetés elsősorban tavasszal, a magágykészítést megelőzően. A gép négy, egyenként 400 cm munkaszélességű egységből áll. Minden egyes önálló tag a traktorra függesztett vonó-szállító kerethez csatlakozik lánckötéssel. Művelő elemei kettő egymás mögött elhelyezett (élére állított) vastag fapalló. Az egyengetés hatékonysága, vagyis a megmozgatott talajmennyiség szabályozása tekercsrugós előfeszítésű paralelogramma szerkezet segítségével történik. Szállításkor a vonó-szállító keret szárnyrészei hátrahajthatók és az egyes egyengető tagok a keretre felrakhatók. Ily módon a gép szállítási szélessége 400 cm-re csökken.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
 
                               S2-H/R simító+hengerborona
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  Az S2-H/R féligfüggesztett talajsimító feladata a szántások őszi és kora tavaszi elmunkálása, a felszín egyengetése. A talajsimító főbb részegységei a következők: vonószerkezet, keret, művelőtagok és futómű. A munkamélység a futóművel (hidraulikusan) és a traktor hidraulikájával állítható. A keret mellső részén két sor paralelogrammás felfüggesztésű, kettős vasalt fapalló található. Emögött helyezkedik el a hengerborona, vagy rugósborona. A  munkamélység a traktor hidraulikájával és a mélységhatároló kerekekkel állítható. A talajfelszín tömörítésének mértéke a hengerboronákat támasztó tekercsrugó előfeszítésének változtatásával állítható be.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
 
             UFE-10,8 univerzális féligfüggesztett eszközhordozó
                (Magyar Népköztársaság, Aranykalász MgTSz Karád)
                                                                                   

  Az UFE-10,8 univerzális féligfüggesztett eszközhordozó alkalmas a talajmunkáknál szükséges kapcsolt fogasolás és simítózás egyszerű és gazdaságos elvégzésére. A gép egy háromrészes, hidraulikusan működtetett keretszerkezetből áll, melynek oldalsó tagjai felhajthatók, míg az egész szerkezet a talajhoz képest kiemelhető. A keret zártszelvényből hegesztett, a középső tagon merevítés található, valamint a hidraulikus munkahengerek és a szállító kerekek, melyekkel a munkamélység is állítható, a vezetőfülkéből. A keretszerkezet alá függeszthető 3 x 3, vagyis 9 levél nehézfogas és 3 db simító. A felfüggesztési pontok úgy vannak kialakítva, hogy az eszközök a technológiai sorrendnek megfelelően variálhatók: fogas-simító, simító-fogas, valamint dupla fogas.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                        FK-2,2 ásóborona
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  Az FK-2,2 függesztett gép rendeltetése: szántáselmunkálás, vegyszerbekeverés, talajápolás. Az ásóborona három fő egységből, a keretszerkezetből, a művelőelem-tagokól és a hengerborona tagokból áll. A gép művelőelemeit a haladási iránnyal szöget bezáró késkereszteket egymás mögött három sorban elhelyezkedő vízszintes tengelyekre fűzték fel. Az ásóborona alkalmazható szántóföldön, szőlő ill. gyümölcsültetvényekben. A nagy kerületi sebességgel dolgozó késkeresztek agrotechnikai szempontból hatásos, jó munkát a tavaszi talajelőkészítés során, illetve könnyű művelésű középkötött talajokon tarlóhántásnál végeznek 10-14 km/h munkasebesség tartomány esetén. Az ásóborona szerkezeti felépítése egyszerű, beállítása és kezelése könnyen végezhető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                        FK-2,7 ásóborona
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  Az FK-2,7 féligfüggesztett gép rendeltetése: szántáselmunkálás, vegyszerbekeverés, talajápolás. Az ásóborona három fő egységből, a keretszerkezetből, a művelőelem-tagokól és a hengerborona tagokból áll. A gép művelőelemeit a haladási iránnyal szöget bezáró késkereszteket egymás mögött három sorban elhelyezkedő vízszintes tengelyekre fűzték fel. A késkeresztek mögött egysoros elrendezésű, átfedéssel csatlakozó hengerboronák találhatók, melyek terhelése tekercsrugókkal szabályozható. Az ásóborona alkalmazható szántóföldön, szőlő ill. gyümölcsültetvényekben. A nagy kerületi sebességgel dolgozó késkeresztek agrotechnikai szempontból hatásos, jó munkát a tavaszi talajelőkészítés során, illetve könnyű művelésű középkötött talajokon tarlóhántásnál végeznek 10-14 km/h munkasebesség tartomány esetén. Az ásóborona szerkezeti felépítése egyszerű, beállítása és kezelése könnyen végezhető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                          FK-4 ásóborona
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  Az FK-4 ásóborona rendeltetése: vegyszerbekeverés, szántáselmunkálás és könnyen művelhető talajokon tarlóhántás. A féligfüggesztett gép a keretszerkezetből, a művelőelemekből és a kiemelő-szállító szerkezetből áll. A traktorhoz csavarorsós állítású, változtatható magasságú vonószerkezettel kapcsolódik. A gép művelőelemeit a haladási iránnyal szöget bezáró késkereszteket egymás mögött három sorban elhelyezkedő vízszintes tengelyekre fűzték fel. A késkeresztek mögött egysoros elrendezésű, átfedéssel csatlakozó hengerboronák találhatók, melyek terhelése tekercsrugókkal szabályozható. A gép a traktor függesztőkarjaival, a vonószerkezet csavarorsójával és a kihelyzett munkahengerrel működtetett mélységhatároló kerekekkel szabályozható be. Ez utóbbiak egyben a gép szállítását is végzik. A gép szélessége szállítási helyzetben a szárnyrészek felhajtásával csökkenthető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                          FK-5 ásóborona
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  Az FK-5 ásóborona rendeltetése: vegyszerbekeverés, szántáselmunkálás és könnyen művelhető talajokon tarlóhántás. A féligfüggesztett gép a keretszerkezetből, a művelőelemekből és a kiemelő-szállító szerkezetből áll. A traktorhoz csavarorsós állítású, változtatható magasságú vonószerkezettel kapcsolódik. A gép művelőelemeit a haladási iránnyal szöget bezáró késkereszteket egymás mögött három sorban elhelyezkedő vízszintes tengelyekre fűzték fel. A késkeresztek mögött egysoros elrendezésű, átfedéssel csatlakozó hengerboronák találhatók, melyek terhelése tekercsrugókkal szabályozható. A gép a traktor függesztőkarjaival, a vonószerkezet csavarorsójával és a kihelyzett munkahengerrel működtetett mélységhatároló kerekekkel szabályozható be. Ez utóbbiak egyben a gép szállítását is végzik. A gép szélessége szállítási helyzetben a szárnyrészek felhajtásával csökkenthető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                          FK-7 ásóborona
          (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                   

  Az FK-7 ásóborona rendeltetése: vegyszerbekeverés, szántáselmunkálás és könnyen művelhető talajokon tarlóhántás. A féligfüggesztett gép a keretszerkezetből, a művelőelemekből és a kiemelő-szállító szerkezetből áll. A traktorhoz csavarorsós állítású, változtatható magasságú vonószerkezettel kapcsolódik. A gép művelőelemeit a haladási iránnyal szöget bezáró késkereszteket egymás mögött három sorban elhelyezkedő vízszintes tengelyekre fűzték fel. A késkeresztek mögött egysoros elrendezésű, átfedéssel csatlakozó hengerboronák találhatók, melyek terhelése tekercsrugókkal szabályozható. A gép a traktor függesztőkarjaival, a vonószerkezet csavarorsójával és a kihelyzett munkahengerrel működtetett mélységhatároló kerekekkel szabályozható be. Ez utóbbiak egyben a gép szállítását is végzik. A gép szélessége szállítási helyzetben a szárnyrészek felhajtásával csökkenthető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               RÁB-2,8 és RÁB-3,6 ásóborona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A RÁB-2,8 és RÁB-3,6 függesztett gépek rendeltetése: szántáselmunkálás, vegyszerbekeverés, talajápolás. A gépek három fő egységből: az ásóboronatagokból, a hengerboronatagokból és a keretszerkezetből állnak. A művelőelemeket a RABEWERK licenc alapján gyártott késkereszteket a haladási iránnyal szöget bezáró tengelyekre erősítették fel, amelyeket a keretszerkezethez gördülőcsapágy tartókon keresztül rögzítettek. A művelőtagok egymás mögött két vagy három sorban - egy vagy két azonos és egy ellentétes szögállású - helyezkednek el és mögöttük halad az egysoros kivitelű laprugós felerősítésű hengerborona. A nagy kerületi sebességgel dolgozó késkeresztek agrotechnikai szempontból hatásos, jó munkát a tavaszi talajelőkészítés során, illetve könnyű művelésű középkötött talajokon tarlóhántásnál végeznek 10-14 km/h munkasebesség tartomány esetén.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                        RÁB-5,6 ásóborona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A RÁB-5,6 féligfüggesztett gép rendeltetése: szántáselmunkálás, vegyszerbekeverés, talajápolás. A gép három fő egységből: az ásóboronatagokból, a hengerboronatagokból és a keretszerkezetből állnak. A művelőelemeket a RABEWERK licenc alapján gyártott késkereszteket a haladási iránnyal szöget bezáró tengelyekre erősítették fel, amelyeket a keretszerkezethez gördülőcsapágy tartókon keresztül rögzítettek. A művelőtagok egymás mögött két vagy három sorban - két azonos és egy ellentétes szögállású - helyezkednek el és mögöttük halad az egysoros kivitelű laprugós felerősítésű hengerborona. A művelőtagokat összefogó keretszerkezethez hegesztéssel kapcsolódik a vonó-szállító kocsi. Ez magába foglalja az állítható magasságú vonótengelyt, a szárnyrészek összehajtását végző emelőmechanizmust és a gép szállítását végző futóművet. Az összehajtást és a szállítókerekek emelését/süllyesztését hidraulikus munkahengerek végzik.
 Műszaki adatok ● Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                        RÁB-8,4 ásóborona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A RÁB-8,4 féligfüggesztett gép rendeltetése: szántáselmunkálás, vegyszerbekeverés, talajápolás. A gép három fő egységből: az ásóboronatagokból, a hengerboronatagokból és a keretszerkezetből állnak. A művelőelemeket a RABEWERK licenc alapján gyártott késkereszteket a haladási iránnyal szöget bezáró tengelyekre erősítették fel, amelyeket a keretszerkezethez gördülőcsapágy tartókon keresztül rögzítettek. A művelőtagok egymás mögött két vagy három sorban - két azonos és egy ellentétes szögállású - helyezkednek el és mögöttük halad az egysoros kivitelű laprugós felerősítésű hengerborona. A művelőtagokat összefogó keretszerkezethez hegesztéssel kapcsolódik a vonó-szállító kocsi. Ez magába foglalja az állítható magasságú vonótengelyt, a szárnyrészek összehajtását végző emelőmechanizmust és a gép szállítását végző futóművet. Az összehajtást és a szállítókerekek emelését/süllyesztését hidraulikus munkahengerek végzik.
 Műszaki adatok ● Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                       KÁB-8,4 ásóborona
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A féligfüggesztett ásóborona rendeltetése: tarlóhántás, szántáselmunkálás, magágykészítés és vegyszerbekeverés. A gép két fő részből áll: a művelőelemeket tartó keretszerkezetből és a vonó-szállító kocsiból. Az ásóborona tagok a haladási iránnyal szöget zárnak be. A boronatagok mögött rögtörő hengerboronák találhatók, amelyeknek terhelését művelőtagon belül csavarorsós állító-berendezéssel lehet szabályozni.. A művelőelemeket összefogó síkrács jellegű keretszerkezethez kengyelekkel kapcsolódik a vonó-szállító kocsi, amely magában foglalja a kihelyezett hidraulikus munkahengerekkel szabályozható függesztőtengelyt, a gép beállítását és szállítását segítő futóművet, valamint a szárnyak behajtását végző munkahengereket. A kerekek mögött nyomlazító található. A gép munkaszélessége 8,4 méter, vonóerőigénye 150-200 LE.
 Műszaki adatok  Archív fotók  Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                   Hankmo 252 ásóborona
                                       (Finnország, Värtsilä)                                                                                

  Az ásóborona jól egyesíti a kombinátor és a tárcsa előnyös tulajdonságait. Rosszul elmunkált szántás után is megfelelő magágyat készít. Jól porhanyít, de a talajt nem szárítja ki oly mértékben, mint a tárcsa, ez a tulajdonság különösen fontos pl. az őszi gabonák magágyelőkészítésénél. Szélsőséges talajtípusok kivételével jól elmunkált őszi szántás után egy menet is elég a magágy előkészítéséhez. A munkagép a bedolgozást igénylõ herbicidek talajba forgatására is alkalmas.A bedolgozás és magágyelőkészítés így egy menetben történik. A Hankmo ásóbornák az IKR jóvoltából kerültek Magyarországra, a fotón látható darab még eredeti fényezésű, de mint sok más IKR által forgalmazott gép, ez is megtalálható volt sárga színben is. Az ásóborona 252-es típusjelzése érdekes, mivel a talajművelő gépek általában a munkaszélességükről kapják a típusszámot, ez a gép viszont a rajta található kések száma alapján kapta.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                      KOMBI magágykészítő
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A függesztett illetve vontatott magyágykészítő gépek szántáselmunkálásra és magágykészítésre használhatók laza valamint középkötött talajokon. A gép két fő részből áll: kapcsolókocsiból és az ehhez kapcsolt művelőelemekből. Három féle munkaszélességben készül: 3,3; 6,6; és 8,8 méter. A művelőelemek sorrendben a következők: dupla rugós szárakkal szerelt kultivátoregység, rugós feszítésű egyengetőlemez, rugós feszítésű fűrészfogas hengerborona. A szántóföldön történő szállítás, forgás esetén a gép művelőelemeit a hidraulikus munkahengerek függőleges munkahelyzetbe emelik, majd a szárnyrészek hátrahajtásával a gép szállítási helyzetbe állítható.
 Műszaki adatok  Archív fotók  Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                              KRM-8,4 rotációs magágykészítő
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

 A féligfüggesztett gép rendeltetése szántáselmunkálás, műtrágya- és vegyszerbekeverés, magágykészítés. Főbb részei a zártszelvényből hegesztett váz, az ehhez kötőelemekkel kapcsolódó művelőegységek és a szállítószerkezet. A művelőelemek négy sorban helyezkednek el. Az első két sor ferdén elhelyezett, tengely körül forgó, hajlított késformájú, talajhajtású csillagkerekek vannak. Ezt követi egy sor simító és egy sor fűrészfog élű hengerborona. A csillagkerekek és a simítók szöge állítható. A hengerborona munkamélysége rugófeszítéssel állítható. A gép szállítási helyzetbe a szárnyrészek felhajtásával állítható.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
            RAU Kombimat 4,4 és 5,6 kombinált magágykészítők
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A függesztett RAU-Kombimat magágykészítő gépek elsősorban tavaszi vetésű növények magágyának előkészítéséhez és könnyen művelhető talajokon szántáselmunkálához használható. A kereten egymás mögött négy sorban vannak felszerelve a rugós boronafogak. A keret hátsó gerendájához kapcsolódnak a hengerborona tagok, amelyek a kultivátor vagy a kanalas fogú borona által lazított és porhanyított talajt tovább aprítják és tömörítik. Nagyobb mélységű magágyat igénylő növények talaj-előkészítésénél a különböző rugós fogú borona-hengerborona kombináció, sekélyebb magágyat igénylő növények talaj-előkészítése esetén a kanalas fogú borona-hengerborona kombináció alkalmazása célszerű. Szállítási helyzetben az osztott kivitelű keret külső toldatai hidraulikus munkahengerrel működtetett mechanizmussal felhajthatók.
 Műszaki adatok  Archív fotók  Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
         RAU Kombimat 6,6; 7,2 és 8,4 kombinált magágykészítők
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A nagy munkaszélességű függesztett vagy félig függesztett (OFW-2 szállítókocsival) RAU-Kombimat magágykészítő gépek elsősorban tavaszi vetésű növények magágyának előkészítéséhez és könnyen művelhető talajokon szántáselmunkálához használható. A kereten egymás mögött négy sorban vannak felszerelve a rugós boronafogak. A keret hátsó gerendájához kapcsolódnak a hengerborona tagok, amelyek a kultivátor vagy a kanalas fogú borona által lazított és porhanyított talajt tovább aprítják és tömörítik. Nagyobb mélységű magágyat igénylő növények talaj-előkészítésénél a különböző rugós fogú borona-hengerborona kombináció, sekélyebb magágyat igénylő növények talaj-előkészítése esetén a kanalas fogú borona-hengerborona kombináció alkalmazása célszerű. Szállítási helyzetben az osztott kivitelű keret külső toldatai hidraulikus munkahengerrel működtetett mechanizmussal felhajthatók.
 Műszaki adatok  Archív fotók  Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                     56-KON-800 kombinált magágykészítő
              
         (Csehszlovák Szocialista Köztársaság)
                                                                                   

 A gép alkalmas magágykészítésre és könnyen művelhető talajokon szántáselmunkálásra. Függesztett kivitelű, vázát osztott keret képezi, melynek két szélső szárnya hidraulikus munkahenger segítségével felhajtható. Munkahelyzetben a kerettoldatok csuklóinak tehermentesítésére az üzemeltető traktorra szerelt tartógerenda és a keret közé iktatott feszítőanyás acélsodronykötél szolgál. A magágykészítő művelőszerszámai rugósszárú kultivátorból vagy fogasboronából, és léces hengerboronából összeállított kombinációkban használhatók. A hengerboronák tömörítő hatása a leszorító laprugókkal szabályozható. A munkamélység beállítása az első kereszttartó gerendájára szerelt mélységhatároló kerekekkel történik. A keréknyomok lazítását késes nyomlazítók végzik.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               HCS-6 vontatott hengercsalád
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

 Az 1987-ben bemutatott és 1988-tól sorozatban gyártott HCS-6 hengercsaládot a gyártó Kecskeméti Mezőgép Vállalat (Agrikon) a 14-16 kN vonóeró-osztályba tartozó erőgépekhez fejlesztette ki. Rendeltetése különböző talajokon talajápolási és felületlezárási feladatok végzése. A vontatott kivitelű gép két fõ részból áll: vázszerkezet a kiemelő, hidraulikus munkahengerrel és a szállítókerekekkel, valamint a mûvelóelemek. A mûvelõelemek (gyűrűshenger, simahenger, rögtörőhenger) egy csatlakozólemez közvetítésével, oldható kötéssel kapcsolódnak a vázelemekhez. Elrendezésük egysoros, osztott kivitelű a sima és rögtörő hengereknél, míg kétsoros a gyűrűshenger esetében. Az egyes tagok önbeállóak és a vázszerkezet tömegével terhelhetők. A henger szállítása az oldalszárnyak összecsukása után, saját futóművön történik.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               HCS-9 vontatott hengercsalád
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A hengert a 14 - 20 kN vonóerõosztályba tartozó erőgépekhez fejlesztették ki 1987-ben a kecskeméti Mezőgép (Agrikon) mérnökei, gyártása 1989-ben kezdõdött meg. Rendeltetése: különbözõ kötöttségű talajokon történõ talajápolási és felületlezárási feladatok elvégzése. A vontatott munkagép két fő részből áll: vázszerekezet a kiemelõ hidraulikus munkahengerrel és a szállítókerettel, valamint a művelő elemek. A nagyszilárdságú, hegesztett vázszerkezet a talajfelszínhez való jobb igazodás és a szállíthatóság miatt öt osztott kivitelû tagból áll. A mûvelõelemek (gyűrűshenger, simahenger, rögtörő henger) oldható kötéssel kapcsolódnak a vázkerethez, egy csatlakozólemez közvetítésével. Elrendezésük egysoros-, valamint osztott kivitelü a sima és a rögtörő hengereknél, míg a gyűrűshengemél az elrendezés kétsoros. Az egyes tagok önbeállóak, s a vázszerkezet tömegével terhelhetők.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                               HCS-12 vontatott hengercsalád
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kecskemét)                                                                                

  A kecskeméti Mezőgép Vállalat 1987-ben bemutatott gyártmánya a HCS-12 vontatott hengercsalád, amelyet elsősorban a szállító-kapcsoló szerkezet konstrukciójából adódóan, a 14-16 ill. 20-30 kN vonóerõosztályba tartozó erőgépekhez fejlesztették ki. Rendeltetése: különböző talajokon történő talaj-ápolás és felületlezárás. A vontatott kivitelű gép a szállító-kapcsoló keretből és a hozzá kötöelemekkel kapcsolódó művelőtagokból áll. A nagyszilárdságú, hegesztett acélszerkezet több elembõl épült fel, az egyes részek poziciója hidraulikus munkahengerekkel változtatható. A vázszerkezethez önbeállóan csatlakoznak a két sorban (elsõ sor: 4 tag, második sor: 3 tag) elhelyezett hengertagok. A tagokon belül szintén két sorban találhatók a gyűrűs-, ill. sima henger elemek is asszimetrikus elrendezésben. A henger szállítása a szárnyrészek összecsukása után, saját futóművén történik.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                    SH és NSH simahengerek
(Magyar Népköztársaság,Debreceni Mezőgazdasági Felszereléseket Gyártó Ipari Szövetkezet)                                                  

  A vontatott simahengerek rendeltetése: talajtömörítés, talajegyengetés, talajfelszín lezárás. Az egyes hengerelemek átfedéssel csatlakoznak egymáshoz, így közöttük műveletlen sáv nem marad. A hengerek összekapcsolása laposvas vagy gömbvas vonószerkezettel, minden esetben csuklós csatlakozással történik. Különféle talajokon, különböző talajállapot esetén a szükséges tömörítőerő nagysága változó, így előfordulhat, hogy esetenként a hengerelemek tömege nem elégséges a kívánt tömörítés eléréséhez. Ilyenkor a hengerek vonalterhelését és ezáltal tömörítő hatásukat víz- vagy homokfeltöltéssel fokozhatjuk. Szállításkor a hengerek szélessége a hengerelemek egymás mögé kapcsolásával csökkenthető.  
 Műszaki adatok  ● Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó