Terményfelhordó és szállító berendezések, szállítószalagok                                                     

      A rakodás helye nem mindig teszi lehetővé a rászerelt  vagy magajáró rakodógépek használatát. Másrészt a gabonaforgalmikban, keverőüzemekben, raktárakban és a közúti, vasúti szállítóeszközök ki- és berakodásában szükség van speciális rakodó és szállítóeszközökre, melyek könnyen mozgatható, mobil, vagy stabil kivitelben készülnek. Meghajtásuk általában villanymotorral történik. A szállítóegységet csigák, gumiszalagok vagy láncok képezik, de vannak pneumatikus anyagmozgató változatok is.
    A terményfelhordó és szállító berendezések  közé általában a következő gépeket soroljuk: géplapát, csöves felhordó, gabonazsákoló, gabonaszállító, gabonafelszedő, pneumatikus terménymozgató, gabonafúvó. Az alapvető rakodási feladatok (magtárakban ömlesztve tárolt gabonamagvak és egyéb szemestermények felszedése és rakodása, szellőztető átforgatás, közúti és vasúti szállítójárművek kirakodása, feltöltése valamint toldat segítségével zsák töltése) elvégzéséhez ezek a gépek megfelelőek, de kifejlesztettek olyan gépeket, amelyek több munka egyszerre történő elvégzésére is alkalmasak (pl.:felszedés-rakodás-zsáktöltés). Ilyen gép például a KULI rakodó-zsákológép, a KFR kaparószalagos felszedő-rakodógép és a RÖP-RAK-60 gabonafelszedő-rakodó gép. Az AGROTRÖSZT és a  MEZŐGÉPTRÖSZT  gyáregységei (Eger, Debrecen, Nyíregyháza, Veszprém, Győr) és a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár  ellátták az országot a fent említett géptípusokkal, alig néhány külföldi típust használtak.
    A magtári felhordók mindegyike stabil, általában silókhoz, tranzittartályokhoz vagy egyéb tárolókhoz kapcsolódnak. A magtári felhordók közé a serleges felvonók és a láncos szállítógépek tartoznak. A serleges felhordók gabonafélék, valamint hasonló nagyságrendű szemes termények és ezek feldolgozásánál nyert közbenső termékek (nem pépesedő, nem összeálló) függőleges irányú, folyamatos szállítására alkalmasak. Ezeket a Mezőgép debreceni és kecskeméti gyára valamint az ÉLGÉP Budapest gyártotta. A láncos szállítók elsősorban szemestermények szállítására alkalmasak. A szállítandó terményt zárt acéllemez házban végtelenített kotrós lánc mozgatja. A láncot a szállítás irányában a ház végén fogaskerék húzza. A szállítómunkát a lánc alsó, húzott ága végzi; a lánc felső ága laza, munkát nem végezhet. A magtári felhordók közé sorolhatjuk a por alakú és apró szemcsés anyagok szállítására alkalmas az SV típusú stabil vályús szállítószalagot is.
    A szállítószalagok a mezőgazdasági rakodómunkákban a legszélesebb körben alkalmazhatóak. Ömlesztett és darabos anyagok, termények, csöves kukorica, bálák stb. rakodására és szállítására használhatók, de az iparban és más egyéb területen jelentkező rakodási feladatokban is jól alkalmazhatóak. Egyes típusaikra csigás felszedő és fogadógarat adapterek is felszerelhetők. A mindentfelhordók mobil kivitelűek, gépi vagy kézi úton mozgathatók, kerekek segítségével. A könnyű, vízszintes szállítószalagokat kézi úton lehet mozgatni, kerék általában nincsen rajtuk, de egyes típusokra felszerelhető. A szállítószalagoknak alapjában kétféle változatuk létezik: vízszintes szállítószalagok és mindentfelhordók, de vannak kombinált változtok is, melyek egyszerre alkalmasak szállítójárműből történő fogadásra, vízszintes szállításra és rakodásra (pl.: EMG egyszalagos mobilgarat). Hazánkban felhordókat és szállítószalagokat a MEZŐGÉP , a Budapesti MG és a SZÁLLÍTÓGÉPGYÁR gyártott. A külföldi mindentfelhordók  közül  leginkább az NDK gyártmányok terjedtek el.
   Bár nem kimondottan rakodóeszközök, de ide sorolhatók a tranzittartályok, melyek por alakú, szemcsés és granulált műtrágyák, valamint szemestermények átmeneti tárolására és a szállítóeszközök gyors, gravitációs feltöltésére használható. Feltöltésük általában csöves felhordóval történik.   

 
                                 CsSz-12 csöves felhordó
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Miskolc)
                                                                                                   

  A gép különféle ömlesztett termény- és anyagféleségek átrakására, továbbítására szolgál. A szállítócső két kerékkel szerelt tengelyre épül és mozgatása, átállítása kézi vagy gépi úton megoldható. Az anyag szállítását egy végtelenített szalag szolgál, amelynek szállítóága a csőben fut. A cső anyaga üvegszál erősítésű poliészter, amely kopás- és korrózióálló. A szállítószalag 400 mm széles, vászonbetétes gumiszalag. A szalag visszafutó ága a csövön kívül, görgők által vezetve halad.. A szalag meghajtását a csövön kívül található dobok végzik, amelyek közül az egyik a hajtás, a másik a terelés, a harmadik a szalagfeszítés funkcióját látja el. A szállítócső a járókeréktengelyhez kapcsolódó támasztólábak útján egy kézi csörlős emelőszerkezet és csigasor segítségével 15-30° között fokozatmentesen állítható.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                              CsR-40 csigás felszedő-rakodó
                    (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Miskolc)
                                                                                                  

  A CSR-40 magajáró felszedő-rakodó gép ömlesztett anyagok, terményféleségek halmazból való folyamatos felszedésére és továbbítására szolgál. A gép működő részeinek (felszedőcsigák, szállítószalag, járószerkezet) hajtása villanymotorral történik. A gép fő részei az alváz és a járószerkezet, a hidraulikus berendezés, a felszedő és szállítószerkezet, a kormányzó és kapcsoló egység. A felszedőcsigák az anyagot a felszedőgarattal mereven összeépített gumihevederes szállítószalagra juttatják A gumibordákkal ellátott szalagot a támasztógörgők vályúszerűvé alakítják. A felszedő- és továbbítószerkezet az alvázkerethez viszonyítva egy hidraulikus munkahenger segítségével billenthető, ezáltal a felszedőgarat talajszint feletti magassága változtatható. A munkahenger egy kézi működtetésű szivattyúval működtethető.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                        MF-7 mezőgazdasági mindentfelhordó
                (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Nyíregyháza)
                                                                                             

  Az MF-7 típusú mezőgazdasági mobil szállítószalag különféle por alakú vagy darabos ömlesztett anyagok, zsákolt termények, bálázott szalma, széna és építkezési anyagok szállítására szolgál. A gép szállítóhevederének hajtása villanymotorral történik. A szállítószalag szerkezeti részei csőváz szerkezetben helyezkednek el, mely magában foglalja a hajtómotort, az ékszíjáttétel tengelyének ágyazását, a hordozógörgők tartóbakjait, a támasztótárcsák tengelyének csapágyait és a fogadógarat szerelvényeit. A gép két darab tömör gumibevonatú öntöttvas tárcsájú járókeréken nyugszik. A szállítószalag hajtódobja a csőváz alsó részén van. A dobtengely két végét vezetősín között csavarorsó segítségével lehet állítani, ezáltal a heveder feszességét és futását lehet beállítani. Az emelkedési szöget 11-50° között fokozatmentesen lehet állítani.
  Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
            Fortschritt T-222/1, T-223/1, T-224/1 mindentfelhordók
  (Német Demokratikus Köztársaság,
VEB Landmaschinenbau Falkensee)
                                                                   

  Az univerzális, mobil szállítószalagok különféle por állagú vagy darabos ömlesztett anyagok, zsákolt és ömlesztett termények, szecskázott silótakarmány, bálázott széna és szalma, különféle építkezési anyagok szállítására szolgál A szállítószalag szerkezeti részei könnyű, zárt és nyitott profilacélból hegesztett rácsszerkezetben helyezkednek el. A gép anyagtovábbító eleme bordázott, vályús kialakítású, textilbetétes, 650 mm szélességű PVC szállítóheveder. A heveder hajtását háromfázisú villamos dobmotor biztosítja. A hevderes szállítószalag felső és alsó ága között helyezkedik el a szalagtisztító szerkezet. Az egész szállítóberendezés két darab 5,90-15" méretű fúvott gumiabroncsozású járókeréken nyugszik. A szállítószalag emelkedési szöge csigás drótköteles szerkezet segítségével 12-51° között fokozatmentesen állítható. A gép kézi erővel történő mozgatásához két fő szükséges.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
            Fortschritt T-258, T-259, T-260 könnyű szállítószalagok
  (Német Demokratikus Köztársaság,
VEB Landmaschinenbau Falkensee)
                                                                   

  A szállítószalag mindenféle ömlesztett anyagok és különféle mezőgazdasági termék szállítására használható. A gép hordozható, könnyű kivitelű. A szerkezeti részek profilacélból hegesztett szalagvázban helyezkednek el, amelyhez a könnyebb mozgathatóság céljából járókerekek is csatlakoztathatók. A szalag szállítóhevederét íves gumibordázattal látták el. A heveder szállító- és visszafutó ágát vízszintes alátámasztó görgők vezetik. A nem vályús kialakítású szalag így elsősorban darabos áruk szállítására használható. A hevedert villamos dobmotor hajtja meg. Az alsó terelődob helyzetét csavarorsós állítószerkezettel lehet szabályozni, ezáltal a heveder feszessége és futása állítható. Ömlesztett anyagok, terményféleségek szállítása esetén a szalagvázhoz adagológarat is csatlakozhat.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
BALLISZTIK röpítő-zsákoló gép GZ-3 gabonazsákoló KFR kaparószalagos felszedő-rakodó
Gyártotta: BMG, Budapest Gyártotta: MEZŐGÉP, Eger Gyártotta: MEZŐGÉP, Debrecen
GF-IV pneumatikus gabonafúvó H-6 gabonafelszedő KSP-5 serleges-csigás rakodó
Gyártotta: MEZŐGÉP, nyíregyháza Gyártotta: MEZŐGÉP, Győr Gyártotta: Szovjetunió
KULI felszedő-rakodó-zsákoló gép RÖP-RAK 60 felszedő-rakodó gép PTA-100 pneumatikus terménymozgató
Gyártotta: BMG, Budapest Gyártotta: BMG, Budapest Gyártotta: MEZŐGÉP, Veszprém
LSZ-153, LSZ-253 láncos szállítószalag R-40, R-100 láncos szállító SV stabil vályus szállítószalag
Gyártotta: ÉLGÉP, Budapest Gyártotta: MEZŐGÉP, Kecskemét Gyártotta: MEZŐGÉP, Felsőzsolca