Bálagyűjtő gépek                                                                                                                                                                                    

    A bálagyűjtés és szállítás speciális gépesítése már a kisbálázók megjelenésével egy időre tehető, azok után nem sokkal kezdődött bevezetésük, mivel eleinte a kisbálák mozgatása nagy élőmunka igénnyel járt a bálázás helyszínétől a kazlazásig. Bár a kisbálázók is rendelkeztek nagyon jó bálacsúszdákkal és bálaröpítő berendezésekkel, a bálák szakszerű szállítása és a bálák komolyabb deformálódás és sérülés nélküli felszedése és ürítése a pótkocsikról nem volt megoldott. A földre helyezett kisbálák felszedésére szállítására különféle hazai és külföldi fejlesztésű bálagyűjtő és szállító pótkocsik álltak rendelkezésre, ezek közül a legismertebbek a New Holland 1033-as és 1044 billenthető rakfelületű rendezett kazalba gyűjtő típusok, és a TSN-2,5 szovjet felépítmény ZIL 555 MMZ tehergépkocsira. Az itthoni Mezőgéptröszt gyártmány a cserkúti mezőgép BR-01-es vontatott kisbálafelszedő gyűjtő-kazlazó pótkocsija volt. Szintén itthoni gyártású a BL-350 bálalift amely a hagyományos pótkocsik kisbálákkal való megrakását volt hívatott gépesíteni. Hasonló rendeltetése volt a Monori Mezőgép BL-3,2-es kisbála felszedő szerkezetének.
    A hengeres nagybálázók 1980-as évekbeli nagyarányú itthoni gyártásának és elterjedésének egyenes következménye volt a hengeres bálagyűjtés és szállítás gépesítésének megoldása. Hamar kiderült hogy ez hagyományos pótkocsikkal megoldva nagyon nagy szállítási és rakodási kapacitást igényel, és ez mind szervezési, mint költség ráfordítási szempontból hatalmas energiát emészt fel a termelő üzemek részéről. Ennek megoldására először import gépek behozatalával próbálták megoldani a problémát több-kevesebb sikerrel, melyre a legjobb példa a Hesston-5200-as hengeres nagybála gyűjtő szállító pótkocsi hazai bevezetése és itthoni, licenc (M-1350) alapján történő gyártása volt. Ezzel a géppel jól lehetett a bálák földről való felszedését és a kazlazási helyre való szállítását megoldani. A lerakodás sem igényelt külön rakodót, viszont a pótkocsi kis teherbírása miatt nagyon alacsony volt a szállítási kapacitása. Az igazi megoldás a NBSZ-7 vontatott nagybála szállító kocsi volt, mely forgógémes Kaposgép KCR rakodódaruval volt szerelve és több mint egy tucat hengerbála szállítására volt alkalmas, a pótkocsit a Püspökladányi November 7. MGTSZ ipari gyáregysége gyártotta. 1985-ben megjelent a még nagyobb tömegű és gyorsabb bálamozgatásra képes NBSZR-12 nagybála szállító nyerges pótkocsi  melyet már a Szolnoki és a Kaposvári Mezőgép közösen gyártott. Ez a szerelvény egy IFA W50 LA/Z összkerékhajtású tehergépkocsiból (billenőplató nélkül) utólag rászerelt nyerges zsámolyból és a nagybálaszállító, tandem futóműves nyerges pótkocsiból állt, amelyen még egy Atlas licenc alapján a Kaposgép által gyártott KCR-8001 forgógémes rakodó daru volt bálaszorító villával. Szögletes nagybálákból 16-ot míg hengeres nagybálákból 22 darabot tudott szállítani egyszerre. Sajnos a nyerges pótkocsi sorozatgyártása nem indult meg, csak nullszéria készült belőle. Az időszak vége felé a hengeres bálák gyors összegyűjtésének és táblavégre való szállításának gépesítését is megoldották a Vámos 5 és Vámos 10 típusú vontatott bálagyűjtő szállító és lerakó pótkocsikkal, amelyeket a Balatonfüredi Csopak Tája MGTSZ Nemesvámosi telepe fejlesztett ki 1986-ban. A 10 darabos nullszériás gyártását 1987-ben, sorozatgyártását 1988-ban kezdték meg. Környén is készültek hengeresbála gyűjtő gépek HBSZ-5 és HBSZ-8 típusjellel, Hódmezővásárhelyen pedig bálaszállító pótkocsit készítettek BSZP-8 néven.

 
                          GUT-2,5 bálafelszedő-rendező kocsi
                                                             (Szovjetunió)
    

  A bálafelszedő-rendező kocsi egytengelyes, vontatott kivitelű gép. Rendeltetését tekintve a PSzB-1,6 rendfelszedő-bálázó által készített 1,0 m hosszúságú bálák felszedésére, rendezésére, a rakomány rövidtávú szállítására és annak lehelyezésére szolgál. A gép bal oldalán elhelyezett, körmös felhordóláccal rendelkező felszedő szerkezet a bálát felemeli és azt az első rendezőasztalra buktatja. Az összegyűlt két bálát az első rendezőasztal a másodikra buktatja, ahol összesen négy bálasor helyezhető el. A második rendezőasztal a nyolc bálát egyszerre helyezi a rakodótérbe. Ez a művelet ismétlődik mindaddig, amíg a kilencedik bálasorral a rakodótér meg nem telik. A 72 bálát tartalmazó rakomány hidraulikus úton a földre helyezhető. A felszedő szerkezetet, valamint a fogaskerék-szivattyút kardán hajtja, a rendezőasztalokat és a rakodóteret hidraulikus munkahengerek működtetik. A munkagépkezelő által vezérelt munkahengerek mozgása összehangolt és egyetlen kar segítségével irányítható.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                 TSN-2,5 bálarakomány markoló-szállító adapter
                                                               (Szovjetunió)
                                

  Az adapter a ZIL MMZ 555 tehergépkocsi kocsiszekrénye helyére szerelhető fel, a GUT-2,5 bálafelszedő-rendező kocsival készített, 72 db kisbálából álló bálarakomány felvételére és szállítására, valamint lehelyezésére alkalmas. A hengerelt idomacélból készült teherhordó asztal függőleges helyzetbe való állítása után a tehergépkocsi nyitott markolóvillákkal rátolat a rakományra. A markolóvillák a süllyesztés után oldalról megszorítják a rakományt és megemelik annyira, hogy a felső keret is támasztást adjon. Az így biztonságosan megfogott rakomány a tehergépkocsi alvázára billenthető, a teherhordó asztal rögzíthető. Az asztal billentését és a markolóvillák mozgatását hidraulikus munkahengerek végzik, melyek vezérlése a vezetőfülke mellett, kívül elhelyezett vezérlőtömb karjainak segítségével történik. A stabilan lehelyezett rakomány felvétele átlagosan 4-5 perc alatt, lehelyezése pedig 5-6 perc alatt elvégezhető.
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                          BR-01 bálafelszedő-rendező kocsi
                (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Kaposvár)
                                                                                                

BR-01 bálafelszedő-rendező kocsi

  A bálafelszedő kocsi egytengelyes, vontatott kivitelű gép, rendeltetése széna- és szalmabálák tarlóról való felszedése és rendezése, valamint a rendezett bálakötegek leürítése. A tarlón elhelyezkedő bálákat a függőlegesen haladó füleslánc emeli fel és a csatorna oldalán elhelyezett terelőrúd segítségével a kis rendezőasztalra helyezi. A kis rendezőasztalon egyidejűleg 2 db bála fér el, melyeket az asztal billentésével a nagy rendezőasztalra helyez. A nagy rendezőasztalra 4 bálasor helyezhető fel. Ha az asztalt megtelt, a sorba rendezett bálák a nagy asztal billentésével a terelőkapun keresztül a kocsiszekrénybe kerülnek. A bálaoszlopot hátul 4 db villa támasztja meg. A kocsiszekrénybe 9 bálaoszlop fér. A megtelt kocsiszekrény ürítése billentéssel történik.
                                                  
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                  M-1350 hengeresbála gyűjtő és szállító gép
                  (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Szolnok)
                                                                                     

M-1350 hengeresbála gyűjtő és szállító gép

  Az M-1350 jelű gép hengeres és szögletes nagybálák felszedésére és kiközelítésére alkalmas. A bálák felszedéséhez a szállító részt előre kell billenteni, majd haladás közben a fogas-láncos felhúzó egység felszedi a bálát. Az ürítés is hasonlóan történik, csak akkor a gép hátrafelé billenik, és haladás közben a bálák lecsúsznak róla. Munkahelyzetben a gép a traktor mellett halad, vonuláskor pedig a traktor mögött. A mozgó részeket hidromotor hajtja meg.
      
 Műszaki adatok  Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                  Vámos-10 hengeresbála gyűjtő és szállító gép
               (Magyar Népköztársaság, Csopaktája MgTSz Balatonfüred)
                                                                                         

Vámos-10 hengeresbála gyűjtő és szállító gép

  A Vámos-10 bálafelszedővel és önürítő szerkezettel ellátott traktorvontatású szállítóeszköz, amelynek rendeltetése hengeres nagybálák összegyűjtése, szállítása és a tábla szélén, illetve a rendeltetési helyen történő gyors lerakodása. A kocsiszekrényen egymás mellett két bála, míg egymás mögött 5-5 db helyezhető el.  A kocsiszekrény mellső részéhez a vonóháromszög csuklósan kapcsolódik. A kocsiszekrény mellső része hidraulikus munkahenger segítségével megemelhető, így a bálák hátrafelé történő ürítése megkönnyíthető. Az alváz jobb mellső oldalához csuklósan kapcsolódik a hidraulikusan működtethető felszedőkeret.  A kocsiszekrényre helyezett két első bála az előttük elhelyezett tolórúddal olyan mértékben hátracsúsztatható, hogy a felszedésre kerülő következő két bála elhelyezhető legyen. A tolórúddal végezhető a kocsiszekrény teljes ürítése is.
                                                 
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                      HBSZ-5 hengeresbála gyűjtő és szállító gép
                (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                       
 

HBSZ-5 hengeresbála gyűjtő és szállító gép

  A HBSZ-5 hengeresbála gyűjtő és szállító gép rendeltetése hengeres nagybálák táblán történő összegyűjtése és táblaszélre való lehordása. Egytengelyes, vontatott munkagép melynek szerkezeti egységeit hidraulikus munkahengerek működtetik. A bálák felszedése emelőkar segítségével történik. Az emelőkar két párhuzamos és egy kereszttartója közé a bála beszorul, majd a kar felemelése által a bála a rakfelületre kerül és ott hátragurul. A géppel egy időben 5 bála szállítható, 4 a rakfelületen, 1 pedig a felszedőszerkezettel. A bálák lerakása billentéssel történik. Felszedés és ürítés közben egyaránt a gép előrehaladása is szükséges. Munkahelyzetben a gép a vontató traktor mellett, míg szállítás közben a traktor mögött halad.
                                             
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                      HBSZ-8 hengeresbála gyűjtő és szállító gép
               (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                          

HBSZ-8 hengeresbála gyűjtő és szállító gép

  A HBSZ-8 hengeresbála gyűjtő és szállító gép rendeltetése hengeres nagybálák táblán történő összegyűjtése és táblaszélre való lehordása. A bálák felszedése két párhuzamos emelőrúdra épített bálafogóval történik. Az emelő mechanizmus a teljes rakfelület megemelése által jön működésbe. A rakfelület két szintes, emelése és süllyesztése két nagyteljesítményű hidraulikus munkahengerrel történik. Az emelés mértéke határozza meg, hogy a felszedett bála melyik szintre kerül. Minél magasabbra emeljük a rakfelületet, annál magasabbra emeli fel a bálát az emelőszerkezet, melyet 2 darab acélhuzal működtet. A gép egyidejűleg 10 hengeres nagybála szállítására alkalmas. A bálák ürítése a rakfelület billentésével végezhető.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
           NBSZ-7 hengeresbála és szálastakarmány gyűjtő gép
            (Magyar Népköztársaság, November 7. MgTSz Püspökladány)
                                                                                        

NBSZ-7 hengeresbála és szálastakarmány gyűjtő gép

  A bálaszállító gépegység nagyméretű körbálák kocsira rakására, szállítására és kocsiról azonnali kazalba rakására alkalmas. A függesztett speciális kialakítású bálaszorító és mozgató egység roncsolás mentes, biztos bálamegfogást és mozgást biztosít. Az alváz, amely egyben a rakfelületet is képezi, két üzemmódban alkalmas henger bálák szállításra. I-es üzemmódban közúton alkalmas 15-17 bála szállítására II-es üzemmódban 25-30 bála szállítására, ha közutat nem kell igénybe venni.  A futóműre épül az egybeépített alváz, melyen a két üzemmódot biztosító rakfelület és a hidraulikus működtetésű forgórakodó helyezkedik el. Az alvázkeret első részéhez kapcsolódik hegesztett kötéssel, illetve csavarkötéssel a vonókeret, melynek segítségével a gépet a vontató traktorhoz lehet kapcsolni. Az erőgép kardántengely kivezetéséhez van csatlakoztatva, illetve felerősítve a hidraulikus rendszer olajszivattyúja, illetve hajtóműháza. 
                                          
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt Digitális fotók  Videó
 
                      Benac hengeresbála gyűjtő és szállító gép
               (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                           

Benac hengeresbála gyűjtő és szállító gép

  Ezt a bálagyűjtő gépet licenc alapján gyártotta a Környei MGK, a gép eredeti változatát az 1981-es Bábolnai Napokon mutatták be, a nálunk gyártottak már sárga színűek voltak. A vontatott pótkocsi rendeltetése a tarlón hagyott körbálák felszedése, szállítása. A gép kialakítása olyan, hogy a bálák felszedését és szállítását, lerakását a traktorvezetõ egyedül végezheti el. A bálák manipulációját hidraulikus vezérléssel végzik. A bálák felszedése emelőkar segítségével történik. Az emelőkar két párhuzamos és egy kereszttartója közé a bála beszorul, majd a kar felemelése által a bála a rakfelületre kerül és ott hátragurul. A géppel egy időben 5 bála szállítható, 4 a rakfelületen, 1 pedig a felszedőszerkezettel. A bálák lerakása billentéssel történik. Felszedés és ürítés közben egyaránt a gép előrehaladása is szükséges. Munkahelyzetben a gép a vontató traktor mellett, míg szállítás közben a traktor mögött halad.
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                        KBSZ-MBP-6,5 nagybálaszállító adapter
              (Magyar Népköztársaság, Mezőgazdasági Kombinát Környe)
                                                                                       

  A bálaszállító adapter az MBP-6,5 pótkocsi szerelvényeként nagyméretű bálák biztonságos szállítását teszi lehetővé. Az adapter tulajdonképpen két darab hidegen hajlított U profilból kialakított téglalap alakú zártszelvény, amit a pótkocsi két hosszanti oldalához csavarokkal lehet hozzáfogatni. Ezek a zártszelvények az eredeti rakfelület hosszától előre 70 cm-t, hátra kb. 134 cm-t nyúlnak ki. A túlnyúló főtartókat szögvasak kötik össze. A rakfelület három oldalát csőből készült keret határolja, a negyedik oldalon pedig négy darab cső található, melyek a rakodás idejére leszerelhetők. Az első és hátsó oldalon a keretet átlós irányban merevítő köti össze. Az adapter a KRESZ előirásainak megfelelő világító- és jelzőberendezésekkel van felszerelve.
                                    
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó
 
                                 BSzP-10 bálaszállító pótkocsi
         (Magyar Népköztársaság, Mezőgép Vállalat Hódmezővásárhely)
                                                                                       

BSzP-10 bálaszállító pótkocsi

  A gyártó a BSzP-10 bálaszállító pótkocsit az UTB-3,5 rendfelszedő pótkocsi alvázának felhasználásával alakította ki, a Howard szögletes nagybálák szállítására. Egytengelyes, rugózatlan futóművel rendelkezik. Az alváza hidegen hajlított szelvényekből hegesztett tartórendszer, acéllemez borítással. A felépítmény zárt szelvényekből felépített keretszerkezet, melynek a menetirány szerinti jobb oldalán hidraulika munkahangerrel nyitható-zárható bálarögzítő taláható. A bálarögzítő működtetése a vontató traktor fülkéjéből történik. A rakodási oldalon hidraulikus munkahengerekkel mozgatható záró gerendely akadályozza meg a felső bálasor kibillenését.A traktorról lekapcsolt pótkocsi egyensúlyát elől és hátul egy-egy lehajtható támasztóláb biztosítja. A pótkocsival 10 db szögletes vagy 9 db hengeres bála szállítható. A pótkocsi fékrendszere egyvezetékes légfék, amely a traktor fékjével egyidőben fejti ki hatását.
                                    
 Műszaki adatok Archív fotók Prospektus Mezőgépteszt  Digitális fotók  Videó