HP-01 hidas permetezőgép


Gyártotta: MEZŐGÉP Vállalat, Debrecen /MNK/

 

  A vegyszeres -gyomirtás, a kártevők és kórokozók elleni állomány permetezés, a vegyszeres levélleszárítás (desszikálás), valamint a kiegészítő tápanyagpótlás a szántóföldi növénytermesztés eredményességét alapvetően meghatározó műveletek. Ezek a munkák csak meghatározott növénymagasságig végezhetők el hagyományos földi gépekkel. A légi vegyszerszórásnál lényegesen nagyobb költség mellett a munkaminőség nem, éri el a földi gépekkel végzett munka színvonalát és a cseppek elsodródása, a környezetszennyezés igen nagymértékű. Ez utóbbi hátrány (elsősorban a gyomirtásnál és desszikálásnál) konkrét károk okozója. A légi technikával végrehajtott műtrágyaszórás és növényvédelem természetes korlátai (időjárás, domborzat, tereptárgyak stb.) munkaminőségének hiányosságai és nem utolsósorban növekvő költségei a 80-as évek végén előtérbe helyezték a földi gépek használatát. Magas kultúrákban (kukorica, napraforgó, repce stb.) erre azonban a hagyományos gépek nem alkalmasak. A kalászos gabonafélék művelőnyomos termesztése kapcsán szerzett kedvező üzemi tapasztalatok figyelembevételével vetődött fel egy nagy hasmagasságú, szántóföldi szórógép kialakításának gondolata 1987-ben. A gép kialakítására a debreceni Mezőgép Vállalatnál, a MGI és a KSZE közreműködésével került sor. A vállalatnál a gépet 1989-ben már sorozatban gyártották. A gép egy MTZ-550 vagy MTZ-80  traktorhoz kialakított, 1450 mm hasmagasságú, hidas felépítésű járószerkezet; amelynek mindkét oldalán, az első-hátsó kerekek között azoknak nyomvonalában, 1—1 db, 1500—1500 literes űrtartalmú tartályt helyeztek el. A gép hátsó járókerekei hajtásukat a járószerkezetre épített, kerekeitől megfosztott MTZ traktor hátsó féltengelyéről kapják zárt, olajban futó lánchajtás útján. A hátsó kerekekre ható üzemi és rögzítőfék azonos az MTZ saját fékrendszerével. A nyomtáv a különféle kultúráknak megfelelően 1800—2160 mm között fokozatosan állítható. A 18 m munkaszélességű síkpermetező 4 ponton csatlakozik a traktor hátsó részén kialakított párhuzamos függesztőszerkezethez. A szórókeretre szerelt szórócső munkamagassága a függesztőszerkezet karrendszerét működtető 2 db hidraulikus munkahenger segítségével 590—2000 mm között fokozatmentesen szabályozható.

  A folyadék szállítására TLT-vel hajtott HYPRO 9006 centrifugálszivattyú szolgál, amely a tartályokból csővezetékeken és nyomásszabályozón keresztül juttatja a szórócsőhöz, ill. az arra szerelt szórófejekhez. A többlet folyadékmennyiség a keverőágon keresztül a tartályba visszaáramoltatva, intenzív hidraulikus keverést végez. A sorpermetező a síkpermetező szórókeretére szerelhető. A sorközökbe nyúló szórófejeket rugalmas acéllemezekre szerelték, amelyeket kengyelcsavarok erősítenek a szórókerethez. A szórófejekhez vezető tömlők a síkpermetező szórófejeinek helyén csatlakoznak a szórócsőhöz. A szórófejek folyadékellátása így a síkpermetezővel azonos folyadékellátó rendszerről történt. A sorközművelő és N-oldat injektáló vontatott kivitelű, így külön szerkezeti egységet képez. Az injektáló folyadékellátása szintén az alapgép folyadékellátó rendszeréről történik. A gép munkavégző elemeit különféle talajmegmunkáló szerszámok képezik, amelyek mögött helyezkednek el a műtrágyaoldat talajba juttatására szolgáló injektoruk. A munkavégző elemek az alábbi változatban szerelhetők:

- kultivátoros elem a gyomok mechanikus irtására;

- a forgókéses elem a talaj porhanyítására és a nedvesség megőrzésére

- tárcsás-késes elem csak porhanyításra

  Az apasorkivágó berendezés szintén 4 ponton keresztül csatlakozik a síkpermetező helyén, paralelogramma rendszerű felfüggesztő karokhoz. A vízszintes helyzetű, forgókéses vágófej hajtását a TLT-ről kardántengely és derékszögű hajtómű közbeiktatásával kapja. A hidas felépítésű gép a felsorolt eszközökkel alkalmas a síkpermetező felépítménnyel magasra növő szántóföldi növények (kukorica, napraforgó, repce stb.) valamint a kalászos gabonafélék vegyszeres gyomirtására, növényvédelmi célú állománypermetezésére, levéltrágyázására, továbbá napraforgó és repce esetén vegyszeres levél leszárításra is művelőnyomok alkalmazásával. A sorközművelő és N-oldat injektáló sorkultúrában (elsősorban kukorica) a növények korai fejlettségi állapotáig (4—6 leveles állapot) folyékony N-műtrágya oldatok talajfelszín alá juttatására sorközműveléssel egymenetben. A sorközpermetezővel magasra növő kultúrákban, fejlett növényvédelmi célú állománykezelésére, valamint folyékony N-műtrágyaoldat sorközökbe a talajfelszínre juttatására megfelelő speciális szórófejek alkalmazása esetén. Az apasorkivágóval hibridkukorica termesztés esetén, az apa és anyasorok között megfelelő (0,5 m) sortávolságot képezve, az apasorok kivágására. A sík- és sorpermetezővel szerelt HP-01 hidas traktor alkalmazásával lehetőség nyílt elsősorban magas kultúrákban a korábban csak légi technika igénybevételével megvalósítható műtrágyázási és növényvédelmi technológia felváltására földi géppel. Az egyéb munkavégző eszközökkel pedig (pl. apasorkivágó) különleges feladatok is megoldhatók voltak.

 

  HP-01 műszaki adatai

Kapcsolható munkavégző egységek:
-12 m munkaszélességű szántóföldi permetező az emelőszerkezettel, csőfelfüggesztővel és egyéb tartozékaival
-18 m munkaszélességű szántóföldi permetező az emelőszerkezettel, csőfelfüggesztővel és egyéb tartozékaival
-Sorközművelő egység injektálóval
-Apasor kivágó adapter (hibrid kukoricához)
Hosszúság (szállításkor): 7300 mm
Szélesség (munkahelyzetben): 17600 mm
Magasság: 3900 mm
Névleges munkaszélesség: 12/18 m
Tengelytáv: 3250 mm
Nyomtáv: 1900-2360 mm
Szabad magasság: 1450 mm
Tartály térfogata: 2 x 1500 l
Szivattyú típusa: HYPRo C 9006
Szivattyú üzemi nyomása: 1,5-4,0 bar

Ablak bezárása